Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Proračun 2014: Parlament zavrnil reze v raziskave in zaposlovanje

Plenarno zasedanje Sporočilo za javnost - Proračun23-10-2013 - 15:05
 

Parlament je v sredo zavrnil reze v politike raziskav, razvoja in zaposlovanja, ki jih je v okviru sprejemanja proračuna Evropske unije za leto 2014 predlagal Svet EU. Poslanci se niso strinjali niti z zmanjšanjem sredstev za mednarodne dejavnosti unije, kot je humanitarna pomoč beguncem iz Bližnjega vzhoda in Sirije. Več denarja so poslanci namenili agenciji za zunanje meje EU Frontex.


Takšno stališče Parlamenta do predloga proračuna EU za leto 2014 je podprlo 480 poslancev, 119 jih je glasovalo proti, 86 pa se jih je vzdržalo.


Parlament tako za proračun EU za leto 2014 predlaga 142,6 milijarde evrov v zavezah in 136,1 milijarde evrov v plačilih. V primerjavi z letošnjim proračunom to pomeni 8,1 milijarde manj v zavezah in 4,3 milijarde manj v plačilih.


Svet EU je predlog proračuna Evropske komisije skrčil za 240 milijonov evrov pri zavezah in 1,06 milijarde evrov pri plačilih, tako da bi bil njegov obseg v letu 2014 141,8 milijarde pri zavezah in 134,8 milijarde pri plačilih.


Ne krčite pri politikah, pomembnih za okrevanje


Poslanci so sledili mnenju odbora za proračun, ki je zavrnil julija predlagane reze v višini 629 milijonov evrov pri politikah, kot so digitalna agenda, podjetništvo in brezposelnost (mladih), saj menijo, da so ti ukrepi pomembni za gospodarsko rast. Zato so zanje tudi predlagali 34 milijonov evrov več od prvotnega predloga.


Begunci


Poslanci so zavrnili tudi 250-milijonske reze v sredstva za pomoč Bližnjemu vzhodu in beguncem, s čimer so podprli prvotni predlog Komisije. Ob tem je Parlament glasoval še za povečanje teh sredstev, in sicer za 50 milijonov evrov. Glasovali so tudi za več sredstev za humanitarno pomoč, kar je še posebej pomembno v luči dogodkov v Siriji.


Poročevalka Anne Jensen (ALDE, Danska), je ob tem dejala, da mora obseg proračuna za humanitarno pomoč na Bližnjem vzhodu ustrezati resničnim potrrebam. »EU mora izpolniti svoje obljube in zaveze. Mislim, da se vsi zavedamo resnosti položaja in potrebe po humanitarni pomoči v regiji,« je dejala.


Pogajanja o velikem proračunskem paketu


Predsednik odbora za proračun Alain Lamassoure (ELS, Francija) pa ob tem opozarja, da zdaj potekajo pogajanja o več proračunskih vprašanjih. »Pogajamo se o velikem paketu, ki vključuje dopolnilne proračune za leto 2013, proračun EU za leto 2014 in dolgoročni finančni okvir unije za obdobje 2014-2020. Parlament je prevzel odgovornost in po hitrem postopku sprejel dopolnilni proračun št. 6, kar bo Komisiji omogočilo plačevanje računov od naslednjega meseca naprej. V napornih pogajanjih, ki se obetajo, bomo zdaj morali biti odgovorni vsi, Svet, Komisija in Parlament. Ampak nekaj naj bo jasno: Parlament ne bo dovolil, da se primanjkljaji prenesejo v naslednje leto.«


Naslednji koraki


Po glasovanju na plenarnem zasedanju bosta imela Parlament in Svet v postopku sprave 21 dni časa, da dosežeta dogovor. Če bo ta dosežen, bo o njem Parlament glasoval na plenarnem zasedanju novembra.


Parlament sicer čaka, da Svet potrdi dopolnilni proračun št. 8 v višini 3,9 milijarde evrov. Ta vsota je potrebna za zapolnitev letošnjega proračuna. Soglasje Sveta je pogoj, ki ga je Parlament postavil za potrditev dolgoročnega finančnega okvira EU 2014-2020.


Dopolnilni proračun št. 9 pa je namenjen za sredstva za odpravljanje posledic letošnjih poplav v Nemčiji, Avstriji in Češki ter posledic suše v Romuniji. Dogovora o njem še ni.


Več o tem, kakšni natančno so proračunski predlogi Parlamenta in Sveta, pa v tabeli na desni strani tega prispevka.


Dodatne informacije


Postopek: proračun


REF. : 20131018IPR22651
 
 
Kontakti
 
 
  • Manja TOPLAK
  • Media Services & Monitoring Unit
  • Telefonska številka(+386) 1 252 88 42
  • Telefonska številka(+33) 3 881 76724 (STR)
  • Številka mobilnega telefona(+386) 40 560 637