Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Avtorske pravice: čezmejne licence za spletne glasbene storitve

Plenarno zasedanje Sporočilo za javnost - Prosti pretok storitev04-02-2014 - 16:34
 
Teenager with headphones and smartphone outside   Teenager with headphones and smartphone outside-©BELGA/EASYPHOTOSTOCK/L.DOLGACHOV

Parlament je v torek sprejel nova pravila o avtorskih pravicah glasbenih storitev, s katerimi želi olajšati pridobitev licenc ponudnikom za spletno predvajanje glasbe v več kot eni državi članici EU. Zakon, ki je že usklajen s Svetom, naj bi spodbudil razvoj vseevropskih spletnih glasbenih storitev za potrošnike, zagotovil večjo zaščito pravic umetnikov in jim omogočil prejemanje rednih licenčnin.


»Direktiva bo učinkovito zaščitila interese evropskih ustvarjalcev in omogočila končnim uporabnikom, da imajo dostop do avtorsko zaščitenih vsebin po vsej Evropi,« je dejala poročevalka Marielle Gallo (ELS, Francija). »Ta direktiva je jasen znak, da je avtorske pravice mogoče enostavno prilagoditi internetu. Avtorske pravice imajo ključno vlogo v digitalnem gospodarstvu,« je še dodala.


Čezmejne licence za vseevropske spletne glasbene storitve


Z novimi pravili bodo ponudniki spletnih glasbenih storitev v EU lahko pridobili licence preko kolektivnih organizacij za upravljanje pravic, ki zastopajo čezmejne avtorske pravice. Z licencami, ki pokrivajo več kot eno državo članico, bodo ponudniki glasbe lažje ponujali svoje glasbene storitve po vsej EU.


Ohranjanje kulturne raznolikosti


Da bi avtorjem glasbe v vseh državah članicah zagotovili dostop do licenc, ki pokrivajo več kot eno državo in za ohranjanje kulturne raznolikosti, bodo kolektivne organizacije za upravljanje, ki same ne izdajajo licenc za avtorske pravice za več kot eno državo, lahko zaprosile drugo organizacijo, da zastopa njihov repertoar. Pod določenimi pogoji bodo druge organizacije obvezane, da to storijo.


Poslanci so vnesli dopolnilo, da bodo morale kolektivne organizacije za upravljanje pravic upravljati z repertoarjem, ki ga zastopajo, pod enakimi pogoji, kot veljajo za njihov lasten repertoar.


Pravočasno in ustrezno plačilom umetnikom


Od kolektivnih organizacijza upravljanje pravic se pričakuje, da redno,skrbno in pravočasno razdeljujejo in plačujejo zneske, do katerih so upravičeni vsi imetniki pravic, ki jih zastopajo. Kolektivne organizacijeza upravljanje pravicto razdelitev in plačila izvedejonemudoma oziromanajpozneje devet mesecev po koncu proračunskega leta v katerem so bili prihodki pobrani.


Imetniki pravic bodo imeli tudimožnost soodločanja pri upravljanju njihovih pravic in svobodo pri izbiri kolektivne organizacije za upravljanje pravic, ki jih bo zastopala. Kolektivne organizacije za upravljanje pravic bodo morale pri svojem delovanju upoštevati zahteve glede preglednosti in poročanja ter minimalna pravila upravljanja in zbiranja ter porabe prihodkov.

 

Nadaljnji koraki


Direktivo, ki je bila sprejeta z 640 glasovi za, 18 proti in 22 vzdržanimi glasovi, mora formalno potrditi še Svet. Države članice bodo nato morale prenesti v nacionalno zakonodajo v dveh letih.

 

Dodatne informacije

Postopek: Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), 1. obravnava sporazuma


Povezave

 

REF. : 20140203IPR34615
 
 
Kontakti
 
 
  • Manja TOPLAK
  • Media Services & Monitoring Unit
  • Telefonska številka(+386) 1 252 88 42
  • Telefonska številka(+33) 3 881 76724 (STR)
  • Številka mobilnega telefona(+386) 40 560 637