Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Napovednik zasedanja

01-07-2016 - 10:59
 

Poslanci bodo v torek s predsednikom Sveta EU Donaldom Tuskom in predsednik Komisije Jean-Claudom Junckerjem razpravljali o sklepih vrha EU, ki je bil 28. in 29. junija v Bruslju, glavna tema pa je bila referendumska odločitev britanskih volivcev o izstopu njihove države iz Unije. Voditelji preostalih 27 članic sicer vztrajajo, da se pogajanja o izstopu ne bodo začela, dokler jih London o tem ne bo tudi uradno obvestil. (Preberite več: Razprava o sklepih vrha po britanskem referendumu)

 
 

Poslanci bodo s predsednikom slovaške vlade Róbertom Ficom v sredo dopoldne razpravljali o prednostnih nalogah predsedovanja njegove države Svetu EU. Še pred tem, v torek, pa jim bo premier Mark Rutte predstavil rezultate 6-mesečnega nizozemskega predsedovanja, ki se je izteklo 30. junija. (Preberite več: Prednostne naloge slovaškega predsedovanja )

 
 

V torek bo Parlament razpravljal in v sredo glasoval o predlogu za ustanovitev evropske mejne in obalne straže, ki bo prevzela naloge agencije zunanje meje Frontex in dobila pristojnost, da članicam, ki bi se znašle pod pritiskom pri varovanju zunanje meje, nudi skupne enote za hiter odziv. (Preberite več: Stališče o ustanovitvi evropske mejne in obalne straže )

 
 

Parlament bo v sredo razpravljal o vmesnem pregledu večletnega finančnega okvira, v četrtek pa bodo poslanci glasovali o predlogu resolucije, ki se med drugim zavzema za spremembe načrta porabe, da bo Unija pripravljena na izzive, kot so množične migracije, terorizem in brezposelnost mladih. (Preberite več: Spremembe večletnega načrta porabe evropskih sredstev)

 
 

V torek bodo poslanci razpravljali in v sredo glasovali o obsežnem seznamu za pravičnejšo in jasnejšo obdavčevanje podjetij. (Preberite več: Priporočila za pravičnejšo in jasnejšo obdavčevanje podjetij)

 
 

Parlament bo v sredo sprejemal svoje stališče do zakonodajnega predloga ukrepov za varnost omrežij in informacijskih sistemov, ki jih bodo morali izvajati predvsem izvajalci bistvenih storitev (energetska, prometna, bančna in zdravstvena omrežja) ter ponudniki digitalnih storitev, kot so iskalniki in storitve v oblaku. Zakonodaja naj bi poenotila skupek nacionalnih pravil in državam nalaga, da oblikujejo strategijo boja proti kibernetnemu kriminalu. (Preberite več: Nova pravila na področju kibernetske varnosti)

 
 

V sredo bodo parlamentarci sprejemali stališče v prvem branju glede predloga uredbe o označevanju energetske učinkovitosti za gospodinjske aparate. Predlagana dopolnila se med drugim zavzemajo za jasnejše označevanje z lestvico od A do G, ki naj zamenja poplavo plusov v sedanjem najvišjem razredu (A +, A ++, A +++) najkasneje v petih letih. (Preberite več: Označevanje energetske učinkovitosti)

 
 
 
REF. : 20160628NEW34057
 
 
Kontakti
 
 
 
 
 
 
Dnevni red plenarnega zasedanja
 
04-07-2016 -
17:00 - 23:00
Razprave
 
 
Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela
 
Mejne vrednosti emisij za necestno mobilno mehanizacijo
PoročiloA8-0276/2015 ***I
Poročevalec: Elisabetta Gardini
ENVI
 
Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela
PoročiloA8-0204/2016
Poročevalec: Brando Benifei
EMPL
 
Kratke predstavitve naslednjih poročil:
Socialni in okoljski standardi, človekove pravice in družbena odgovornost
PoročiloA8-0217/2016
Poročevalec: Eleonora Forenza
INTA
V prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe
Poročevalec: Tiziana Beghin
INTA
Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU
PoročiloA8-0205/2016
Poročevalec: Barbara Lochbihler
AFET
 
Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
 
 
 
05-07-2016 -
09:00 - 12:20
Razprave
 
 
(morebiti) Glasovanja o zahtevah za nujni postopek (člen 154 Poslovnika)
 
Pregled nizozemskega predsedovanja Svetu
 
Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 28. in 29. junija 2016
 
 
05-07-2016 -
12:30 - 14:30
GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
 
 
Imenovanje člana Računskega sodišča - Leo Brincat
*
Poročevalec: Igor Šoltes
CONT
 
Sporazum med EU in Perujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje
PoročiloA8-0197/2016 ***
Poročevalec: Mariya Gabriel
LIBE
 
Besedila, o katerih je razprava zaključena
 
 
05-07-2016 -
15:00 - 23:00
Razprave
 
 
Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah
 
Sprejeti sklep o reformi skupnega evropskega azilnega sistema (drugi sveženj)
 
Evropska mejna in obalna straža
PoročiloA8-0200/2016 ***I
Poročevalec: Artis Pabriks
LIBE
 
Izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o zunanjih zadevah (še ni določeno)
 
Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji
PoročiloA8-0211/2016 ***II
Poročevalec: Andreas Schwab
IMCO
 
Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020
 
71. zasedanje generalne skupščine ZN
PoročiloA8-0146/2016
Poročevalec: Andrey Kovatchev
AFET
 
 
 
06-07-2016 -
09:00 - 12:20
PREDNOSTNE RAZPRAVE
 
 
Program dejavnosti slovaškega predsedstva Sveta
 
Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017
 
 
06-07-2016 -
12:30 - 14:30
GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
 
 
Predlog spremembe proračuna št. 2/2016: presežek iz proračunskega leta 2015
PoročiloA8-0212/2016
Poročevalec: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Evropska agencija za pomorsko varnost
PoročiloA8-0215/2016 ***I
Poročevalec: Michael Cramer
TRAN
 
Agencija Skupnosti za nadzor ribištva
PoročiloA8-0068/2016 ***I
Poročevalec: Alain Cadec
PECH
 
Okvirni sporazum med EU in Azerbajdžanom
PoročiloA8-0210/2016 ***
Poročevalec: Norica Nicolai
AFET
 
Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016
PoročiloO-000059/2016 Evropska komisija ENVI
PoročiloO-000058/2016 Svet Evropske unije ENVI
 
Besedila, o katerih je razprava zaključena
 
 
06-07-2016 -
15:00 - 23:00
Razprave
 
 
Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije
Poročevalec: Jan Olbrycht
Poročevalec: Isabelle Thomas
BUDG
 
Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)
Poročevalec: Jeppe Kofod
Poročevalec: Michael Theurer
TAX2
 
Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam
PoročiloA8-0188/2016 ***I
Poročevalec: Ingeborg Gräßle
CONT
 
 
 
07-07-2016 -
09:00 - 11:50
Razprave
 
 
Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov
PoročiloA8-0203/2016
Poročevalec: Helga Stevens
EMPL
 
Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
 
 
07-07-2016 -
12:00 - 14:00
GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
 
 
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
 
Besedila, o katerih je razprava zaključena
 
 
07-07-2016 -
15:00 - 17:00
Razprave
 
 
Netarifne ovire za izvoznike hrane na notranjem trgu EU
PoročiloO-000073/2016 Evropska komisija AGRI
 
 
 
Predlog poročila med zasedanjem
 
REPORT on implementation of the 2010 recommendations of Parliament on social and environmental standards, human rights and corporate responsibility
Referenca: A8-0217/2016

Datum:
27-06-2016
Eleonora Forenza
INTA
 
 
 
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o splošnih načelih za sodelovanje Azerbajdžanske republike v programih Unije
Referenca: A8-0210/2016

Datum:
16-06-2016
Norica Nicolai
AFET