Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)
 

Nadia Murad in Lamija Aji Bašar bosta prejeli nagrado Saharova za svobodo misli

Plenarno zasedanje Institucije / Človekove pravice09-12-2016 - 12:20
 

Nadia Murad in Lamija Aji Bašar, iraški borki za pravice jazidov, ki sta uspeli pobegniti iz ujetništva teroristične Islamske države, bosta 13. decembra na slovesnosti v Evropskem parlamentu v Strasbourgu prejeli nagrado Saharova za svobodo misli. Danes se aktivistki ukvarjata predvsem z osveščanjem javnosti o grozotah spolnega suženjstva, v katerem ISIS drži mnoge ženske in dekleta iz jazidske skupnosti. (Preberite več: Nadia Murad in Lamija Aji Bašar bosta prejeli nagrado Saharova za svobodo misli )

 
 
Dnevni red plenarnega zasedanja
 
12-12-2016 -
17:00 - 23:00
Razprave
 
 
Nadaljevanje zasedanja in razpored dela
 
Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015
PoročiloA8-0345/2016
Poročevalec: József Nagy
LIBE
 
Severovzhodni Atlantik: globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah
***II
Poročevalec: Isabelle Thomas
PECH
 
Priznavanje vsebine listin o osebnem stanju
PoročiloO-000145/2016 Evropska komisija JURI
 
Instrumenti skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih
PoročiloA8-0339/2016
Poročevalec: Angélique Delahaye
AGRI
 
Kratke predstavitve naslednjih poročil:
Skladna politika EU za kulturno in kreativno industrijo
PoročiloA8-0357/2016
Poročevalec: Christian Ehler
Poročevalec: Luigi Morgano
ITRE CULT
Pravice žensk v državah vzhodnega partnerstva
PoročiloA8-0365/2016
Poročevalec: Mariya Gabriel
FEMM
 
Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
 
 
 
13-12-2016 -
09:00 - 11:50
Razprave
 
 
(predvidoma) Glasovanje o zahtevah za nujni postopek (člen 154 Poslovnika)
 
Sveženj za energetsko unijo
 
 
13-12-2016 -
12:00 - 12:30
Podelitev nagrade Saharova
 
 
 
13-12-2016 -
12:30 - 14:30
GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
 
 
Splošna revizija Poslovnika Parlamenta
PoročiloA8-0344/2016
Poročevalec: Richard Corbett
AFCO
 
Okvirni sporazum med EU in Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Alžirije v programih Unije
***
Poročevalec: Pier Antonio Panzeri
AFET
 
Besedila, o katerih je razprava zaključena
 
 
13-12-2016 -
15:00 - 23:00
Razprave
 
 
Pregled slovaškega predsedovanja Svetu
 
Razprava o zunanjih zadevah v navzočnosti podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politico (še ni določeno)
 
Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015
PoročiloA8-0355/2016
Poročevalec: Josef Weidenholzer
AFET
 
Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU)
PoročiloA8-0360/2016
Poročevalec: Elmar Brok
AFET
 
Skupna razprava - Protokol o tekstilu z Uzbekistanom
Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom
PoročiloA8-0332/2016 ***
Poročevalec: Maria Arena
INTA
Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom (resolucija)
PoročiloA8-0330/2016
Poročevalec: Maria Arena
INTA
 
 
 
14-12-2016 -
09:00 - 11:50
Razprave
 
 
Priprava zasedanja Evropskega sveta (15. in 16. december 2016)
 
 
14-12-2016 -
12:00 - 14:00
GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
 
 
Postopki v primeru insolventnosti in stečajni upravitelji
PoročiloA8-0324/2016 ***I
Poročevalec: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim policijskim uradom (Europol)
PoročiloA8-0343/2016 *
Poročevalec: Claude Moraes
LIBE
 
Imenovanje člana Računskega sodišča – Juhan Parts
*
Poročevalec: Bart Staes
CONT
 
Sporazum med EU in Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku
PoročiloA8-0321/2016 ***
Poročevalec: Jørn Dohrmann
PECH
 
Sporazum med EU in Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku (resolucija)
PoročiloA8-0320/2016
Poročevalec: Jørn Dohrmann
PECH
 
Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo
PoročiloA8-0358/2016 *
Poročevalec: Jerzy Buzek
ITRE
 
Besedila, o katerih je razprava zaključena
 
 
14-12-2016 -
15:00 - 21:00
Razprave
 
 
Skupna razprava - Železniški paket
Normalizacija kontov železniških podjetij
***II
Poročevalec: Merja Kyllönen
TRAN
Domače storitve železniškega potniškega prevoza
***II
Poročevalec: Wim van de Camp
TRAN
Enotno evropsko železniško območje
***II
Poročevalec: David-Maria Sassoli
TRAN
 
Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč
PoročiloA8-0023/2016 ***I
Poročevalec: Knut Fleckenstein
TRAN
 
Letalska strategija za Evropo
Poročevalec: Pavel Telička
TRAN
 
Skupna razprava - Pristop Ekvadorja k Trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem
Dvostranska zaščitna klavzula in stabilizacijski mehanizem za banane iz Trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem
PoročiloA8-0277/2016 ***I
Poročevalec: Marielle de Sarnez
INTA
Trgovinski sporazum med EU ter Kolumbijo in Perujem (pristop Ekvadorja)
PoročiloA8-0362/2016 ***
Poročevalec: Helmut Scholz
INTA
 
 
 
15-12-2016 -
09:00 - 11:50
Razprave
 
 
Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2015
PoročiloA8-0366/2016
Poročevalec: Ángela Vallina
PETI
 
Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države – največ 1 uro (člen 135 Poslovnika)
 
 
15-12-2016 -
12:00 - 14:00
GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
 
 
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)
 
Mednarodni letalski sporazumi
PoročiloO-000128/2016 Evropska komisija TRAN
 
Besedila, o katerih je razprava zaključena
 
 
15-12-2016 -
15:00 - 16:00
Razprave
 
 
Pediatrična zdravila
PoročiloO-000135/2016 Evropska komisija ENVI
 
 
 
Predlog poročila med zasedanjem
 
 
POROČILO s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani, o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu
Referenca: A8-0330/2016

Datum:
15-11-2016
Maria Arena
INTA
 
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu
Referenca: A8-0332/2016

Datum:
15-11-2016
Maria Arena
INTA
 
 
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 19/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani in o spremembi Uredbe (EU) št. 20/2013 o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani
Referenca: A8-0277/2016

Datum:
29-09-2016
Marielle de Sarnez
INTA