Neposredni dostop do osnovnega menija (pritisnite Enter)
Dostop do vsebine strani (pritisnite "Vstopi")
Neposredni dostop do seznama drugih spletnih mest (pritisnite Enter)

Novice

Teme

 

Evropske politične stranke, sodelovanje Evropskega parlamenta z ostalimi ustanovami EU in nacionalnimi parlamenti, izvajanje sporazumov EU in ostale zadeve, povezane z delovanjem ustanov EU

 
 

Delo Evropskega parlamenta na področjih varnosti in pravosodja, vključno z varstvom podatkov, bojem proti diskriminaciji, svobodo gibanja, mejnim nadzorom, priseljevanjem, azilno politiko in sodelovanjem na policijskem področju

 
 

Dejavnosti Evropskega parlamenta, ki se tičejo tretjih držav: kandidatk za vstop v EU, sosed EU in strateških partnerjev. Gre za trgovinska vprašanja, človekove pravice, razvojno politiko ter varnost in obrambo

 
 

Prispevek Evropskega parlamenta k razvoju skupne kmetijske in ribiške politike, razvoju podeželja, skrbi za živali, kakovosti kmetijskih izdelkov in vzdržnemu ribarjenju.

 
 

Delo Evropskega parlamenta v zvezi z dolgoročnim finančnim okvirom EU, sprejemanjem proračuna EU in podeljevanjem razrešnic za porabo denarja iz njega.

 
 

Kultura, vzgoja in izobraževanje, mladinska politika, šport in mediji. Gre za programe, kot so Erasmus, Creative Europe, Evropa za državljane, Mladinska nagrada Karla Velikega in filmska nagrada LUX.

 
 

Delo Evropskega parlamenta na področjih gospodarske in denarne politike: regulacija finančnih storitev, davki, konkurenčnost in prost pretok kapitala, pa tudi nadzor nad ECB.

 
 

Socialna politika in politika zaposlovanja, od pogojev dela do prostega pretoka delavcev v EU.

 
 

Dejavnosti Evropskega parlamenta, ki se tičejo notranjega trga EU, varstva potrošnikov in prostega pretoka ljudi, storitev in izdelkov v EU. Sem spadajo tudi priznavanje poklicnih kvalifikacij, standardizacija in javna naročila.

 
 

Regionalna in transportna politika: železnice, ladijski in cestni promet, pravice potnikov, regionalni razvoj in zmanjševanje razlik v razvoju med regijami v EU.

 
 

Delo Evropskega Parlamenta na področjih okolja, zdravja in varnosti hrane. Sem spada soočanje s podnebnimi spremembami, zmanjševanje onesnaževanja, nadzor nad toksičnimi kemikalijami, pravila za trženje zdravil, pravice bolnikov, zagotavljanje varnosti hrane in njeno pravilno označevanje.