Biocidi - med katere spadajo izdelki od mišjega strupa do izdelkov za uničevanje bakterij - bodo, glede na četrtkovo glasovanje v Evropskem parlamentu, deležni strožjih preverjanj. Posodobljena pravila želijo bolje zaščititi zdravje ljudi in okolje in hkrati izboljšati postopke odobritve za promet s temi izdelki.

"Zelo sem vesela, da smo dobili uravnotežene odgovore, ki bodo izboljšali tako varnostne kontrole kot postopke odobritve, kar bo omogočilo Evropejcem dostop do novih, varnih in učinkovitih biocidnih proizvodov", je dejala poročevalka Christa Klass (ELS, DE), potem ko so evropski poslanci zakonodajo potrdili. Preden bo postala veljavna, jo mora formalno potrditi še Svet.


Varnejše pohištvo


Posodobljena zakonodaja zapolnjuje pravno vrzel, tako da bodo izdelki, tretirani z biocidi - kot npr. pohištvo, premazano s fungicidom ali anti-bakterijski kuhinjski pulti - po novem vključeni v to zakonodajo in jasno označeni. Kmetijski pesticidi bodo še naprej predmet ločene zakonodaje.


Omejevanje škodljivih snovi


Najbolj problematične snovi - kot tiste, ki so rakotvorne, mutagene, motilci hormonov ali strupene za razmnoževanje - bodo načeloma prepovedane. Izjeme bodo države članice lahko dovolile le takrat, ko bo to nujno potrebno, na primer ko je biocid potreben za preprečevanje nevarnosti za javno zdravje. Takšne odobritve in podaljševanja bodo časovno omejena, dokler ne bodo razviti varnejši nadomestki.


Zaradi možnih nevarnosti, ki jih prinašajo nanotehnologije, so evropski poslanci zahtevali dodatno varnostna preverjanja in označevanja izdelkov, ki vsebujejo nanomateriale.


Odpiranje trgov


Nova zakonodaja poleg tega dodatno harmonizira trg EU za biocidne izdelke in določa roke, do katerih je potrebno oceniti prošnje v državah članicah. Zakonodaja predvideva izboljšanje priznavanja dovoljenj med državami članicami in predvideva možnost zaprositve za dovoljenja za nekatere proizvode na evropski ravni od leta 2013, do leta 2020 pa se bo ta možnost razširila na večino biocidnih izdelkov.


Zmanjšanje testiranja na živalih


Da bi se izognili podvajanju poskusov na živalih bodo morala podjetja, ob ustrezni odškodnini, izmenjavati tovrstne podatke.