Deli to stran: 

V EU se vedno več živali prevaža v pogojih, ki ne ustrezajo standardom. Rešitev je ustrezno izvajanje obstoječih pravil, povečanje števila inšpekcijskih pregledov ter nalaganje kazni za kršitelje, ki so bolj odvračilne, navajajo evropski poslanci v resoluciji, ki je bila sprejeta v sredo. Da se preprečijo dolgi prevozi do klavnic, bi morala EU spodbujati uporabo lokalnih klavnic ter razmisliti o osemurni omejitvi prevoza, dodajajo poslanci.

„Mahatma Gandhi je dejal, da se veličina naroda in njegov moralni napredek lahko ocenjujeta na podlagi načina, kako obravnava živali. Narediti bi morali vse, kar je v naši moči, da bi zmanjšali njihovo trpljenje. Naš poziv k ukrepom za zmanjšanje trajanja prevoza za živali, vključno s konkretnimi koraki k določitvi osemurne omejitve za prevoz živali za zakol, dokazuje, da skrbimo za njihovo dobro počutje,“ je dejal poročevalec Janusz Wojciechowski (ECR, PL). Resolucija je bila sprejeta s 555 glasovi za, 56 glasovi proti in 34 vzdržanimi glasovi.


Število živali, ki se jih prevaža v EU, se je v obdobju 2005–2009 zelo povečalo, na primer za 70 % za prašiče. Tretjina teh prevozov je trajala osem ur ali več.


Več inšpekcijskih pregledov in strožje kazni


Za rešitev nenehnih težav v zvezi z dobrim počutjem živali pri prevozu je treba obstoječo zakonodajo v vseh državah članicah EU ustrezno in enotno izvajati, pravijo evropski poslanci. Treba je izvajati več inšpekcijskih pregledov na kraju samem, nacionalne kazni za kršitelje predpisov bi bilo treba uskladiti, postati pa bi morale tudi bolj odvračilne, pravijo poslanci.


Osemurna omejitev ne bi zadostovala


Razmisliti bi bilo treba o ukrepih za omejitev časa, ki je potreben za prevoz živali do zakola, na osem ur, toda za nekatere vrste morajo biti dovoljene izjeme zaradi geografskih razmer in znanstveno utemeljenih možnosti daljšega prevoza, je navedeno v besedilu.


Toda osemurna omejitev sama po sebi ne bo zadostovala za izboljšanje počutja živali, ki je pogosto odvisno bolj od ustrezne opreme vozila in ustreznega ravnanja z živalmi, pravijo evropski poslanci.


Parlament tako poziva k izboljšavam prevoznih pogojev, ki temeljijo na znanosti, vključno z dodeljevanjem prostora in oskrbo z vodo.


Podpora lokalnim klavnicam


Da se prepreči nepotreben prevoz živali na dolge razdalje, bi morala EU pomagati pri vzpostavljanju kratkih in preglednih verig preskrbe s hrano ter sprejeti ukrepe za ustavitev upadanja števila malih lokalnih klavnic in za spodbujanje lokalne predelave, dodajajo evropski poslanci.Postopek:  nezakonodajna resolucija