Deli to stran: 

Šest milijard evrov za plačilo računov v letu 2012 in letu 2013, prednostne naloge na področju rasti in delovnih mest v proračunu za prihodnje leto ter strategija za obravnavo primanjkljajev v plačilih v letu 2013 – to so glavni deli proračunskega svežnja, ki ga je Parlament uradno sprejel v sredo.

„Današnja podpora je pomemben politični znak odločenosti Evropskega parlamenta, da zagotovi, da ima EU vse vire, potrebne za ustrezno izvajanje svojih politik. Z dogovorjenimi šestimi milijardami evrov za delno kritje plačil v letu 2012, pa tudi z obveznostmi v proračunu za leto 2013 se bodo zagotovile naložbe v rast in delovna mesta, prav tako pa bodo to omogočila tudi dodatna sredstva, ki jih bo zagotovil Svet v letu 2013, kadar bo potrebno. Pri tem smo vztrajali med pogajanji in to tudi dosegli,“ je dejal Giovanni La Via (EPP, IT), ki je vodil proračun za leto 2013 v Parlamentu.

Sveženj, ki ga je zdaj Parlament uradno podprl, vključuje proračun za leto 2013, ki znaša 132,8 milijarde evrov v plačilih in 150,9 milijarde evrov v obveznostih.

Ta proračun znaša 0,99 % bruto nacionalnega prihodka EU v plačilih in 1,13 % bruto nacionalnega prihodka EU v obveznostih. To je manj, kot je znašal proračun za leto 2012 (vključno s spremembami proračuna 1–6) – to je 1,05 % bruto nacionalnega prihodka EU v plačilih in 1,15 % bruto nacionalnega prihodka EU v obveznostih.

Sprememba proračuna za leto 2012 je bila sprejeta s 514 glasovi za, 68 glasovi proti, 82 glasov je bilo vzdržanih. Proračun za leto 2013 je bil razglašen za sprejetega, saj ni bilo potrjene nobene spremembe.

Zagotovila treh predsednikov

Predsednik Evropskega parlamenta Schulz, predsednik Barroso in predsednik Sveta Christofias so skupaj podpisali tri izjave, v katerih so obljubili, da bodo dodali nova sredstva med letom 2013 takoj, ko bo to potrebno za plačilo neplačanih računov iz leta 2012 ali za kritje vrzeli med sprejeto ravnjo plačil in ocenjenimi potrebami (spodaj je na voljo več podrobnih informacij). Pred glasovanjem sta komisar za proračun Lewandowski in ciprski minister za evropske zadeve Mavroyiannis znova potrdila to zavezo.

Več sredstev za podporo rasti in delovnim mestom

Na podlagi zahtev evropskih poslancev so se zneski iz razdelka konkurenčnost povečali za skupaj 4,8 % v primerjavi z ravnjo iz leta 2012 za obveznosti, zlasti za 7. okvirni program za raziskave (za 6,4 %), vseevropska omrežja (povečanje za 6,3 %) ter za okvirni program za konkurenčnost in inovacije (povečanje za 9,6 %). Sredstva za zunanje zadeve so prav tako večja z 1,9 % več v obveznostih kot leta 2012, od česar je večina namenjena podpori Palestini. Več informacij glede različnih razdelkov je na voljo na povezavi desno.

Plačilo računov za leto 2012

Države članice so se dogovorile o plačilu 6 milijard evrov od 9 milijard evrov, potrebnih za plačilo neporavnanih računov, ki jih je treba plačati pred koncem tega leta. Za zagotovitev, da bodo preostali računi čim prej plačani, tri institucije v okviru dogovora obljubljajo, da bodo predlagale (Komisija) in sprejele (Svet in Parlament) spremembo proračuna z „edinim namenom kritja neporavnanih terjatev za leto 2012“ v začetku leta 2013.

Odpravljanje predvidenih primanjkljajev v letu 2013

Tako kot v primeru dogovora o lanskem proračunu je dogovorjeni znesek za plačila nižji od ocene potrebnega zneska, ki jo je pripravila Komisija. Na podlagi obveznosti EU, s katerimi so se strinjale vse strani, sredstva, namenjena za leto 2013, verjetno ne bodo zadostovala. Vse tri institucije so se tako zavezale, da bodo dejavno spremljale porabo sredstev med letom ter po potrebi predlagale (Komisija) in sprejele (Svet in Parlament) spremembo proračuna za plačilo predvidenih primanjkljajev.

Pomoč iz sklada za globalizacijo za sedem držav

Dogovor o spremembi proračuna za leto 2012 zdaj omogoča uradno mobilizacijo pomoči za globalizacijo za brezposelne delavce v sedmih državah: v Španiji, na Finskem, Danskem, v Italiji, na Švedskem, v Avstriji in Romuniji. Dokler ni bil dosežen dogovor glede dodatnih sredstev za leto 2012, so bila ta sredstva blokirana zaradi pomanjkanja denarja.


Svet je sveženj uradno potrdil v četrtek, 6. decembra.