Deli to stran: 

Evropski poslanci so v sredo potrdili nove predpise, ki bodo urejali odločitve, kako najboljše zaščititi lokalne prebivalce pred hrupom zrakoplovov ter kako pravično in fleksibilno dodeljevati slote za namene vzletanja in pristajanja. Predlog o nadaljnjem povečanju konkurenčnosti med izvajalci storitev zemeljske oskrbe na glavnih letališčih je bil znova predložen Odboru za promet in turizem za nadaljnjo razpravo o tem, kako izboljšati učinkovitosti letaliških storitev.

Parlament je raje, kot da bi zavrnil predlog Komisije o storitvah zemeljske oskrbe, kakor je predlagal Odbor za promet, le-tega zaprosil, naj nadaljuje delo v zvezi z njim, da bi se povečala učinkovitost in kakovost storitev na letališčih, ki jih na leto uporablja več kot pet milijonov potnikov.

„Glavni namen tega predloga je pripraviti sektor na svetovno konkurenco in uvesti minimalne standarde kakovosti,“ je dejal poročevalec Artur Zasada (EPP, PL) v razpravi pred glasovanjem.

Said El Khadraoui (S&D, BE) je pozval k njegovi zavrnitvi. „Morali bi pustiti državam članicam, da odločajo o prihodnjem odprtju trga,“ je dejal, s čimer se je strinjal Wolf Klinz (ALDE, DE). „Ne gre samo za število podjetij, pač pa za lokalne posebnosti, kvalifikacije delavcev in delovne pogoje, ki so odločilni,“ je dejal Wolf Klinz.

Zaščita lokalnih prebivalcev pred hrupom zrakoplovov

Za vsako letališče bo treba določiti posebne cilje zmanjševanja hrupa, toda pri njihovem doseganju bo treba upoštevati skupne predpise v skladu z novo uredbo o uvedbi s hrupom povezanih omejitev obratovanja, ki je bila sprejeta s 501 glasom za, 155 glasovi proti in 8 vzdržanimi glasovi.

Da se lokalnim organom omogoči izbira najučinkovitejših ukrepov za zmanjševanje hrupa, so evropski poslanci vključili zahtevo, da je treba upoštevati zdravstvene, ekonomske in socialne vidike ter slediti „uravnoteženemu pristopu“, ki ga je uvedla Mednarodna organizacija za civilno letalstvo.

Evropska komisija bi morala imeti možnost, da oceni predlagane omejitve obratovanja, toda „napačen način bi bil, da bi omogočili Komisiji, da bi lahko odložila odločitve držav članic,“ je dejal poročevalec Jörg Leichtfried (S&D, AT) pred glasovanjem. Evropski poslanci so omogočili lokalnim organom, da odločijo, ali bodo upoštevali mnenje Komisije.

Pravično dodeljevanje slotov za najboljšo uporabo zmogljivosti letališč

Parlament je prav tako potrdil dodeljevanje slotov za namene vzletanja in pristajanja ter predpise o zamenjavi (sekundarno trgovanje), ki so namenjeni zagotovitvi, da se sloti, ki niso bili uporabljeni, dajo čim prej na voljo zainteresiranim prevoznikom na pregleden način, toda brez poseganja v povezave med regionalnimi letališči in večjimi vozlišči.
Evropski poslanci so zavrnili zamisel Komisije o povišanju zgornje meje „uporabe ali izgube“ z 80 % na 85 % za dodeljene slote ter se namesto tega odločili za okrepitev sistema kazni, s katerim bi odvrnili letalske prevoznike, da bi obdržali slote, ne da bi jih uporabili, ali da bi predolgo trajalo, da bi jih vrnili.

„Dodeljevanje mora biti nepristransko,“ je dejal poročevalec Gioammaria Uggias (ALDE, IT) ter pojasnil, da „smo zato zagotovili, da so koordinatorji voznih redov popolnoma neodvisni od letaliških upravljavcev in letalskih prevoznikov“.