Deli to stran: 

Zaradi bakterij, ki so odporne proti protimikrobnim zdravilom, letno umre v EU, Islandiji in na Norveškem 25 tisoč ljudi. Potreben je razvoj novih zdravil, previdnejša uporaba obstoječih in izboljšanje vzreje v živinoreji. Vse te točke so evropski poslanci izpostavili v resoluciji, ki so jo izglasovali v torek. Poslanci opozarjajo, da bi nas lahko pretirana uporaba protimikrobnih zdravil vodila v položaj, v kakršnem smo bili pred odkritjem antibiotikov.

Evropski poslanci pozivajo da se pripravi in spodbuja izvajanje smernic za preudarno rabo, namenjenih zmanjšanju nepotrebne in neustrezne izpostavljenosti protimikrobnim sredstvom v humani in veterinarski medicini, živinoreji, kmetijstvu, ribogojstvu in vrtnarstvu. Osnutek nezavezujoče resolucije, katero je pripravila danska poslanka Anna Rosbach (ECR), je bil sprejet s 588 glasovi za ,16 glasovi proti in 23 vzdržanimi glasovi.

"Število bakterij, ki so odporna na protimikrobna zdravila se v Evropi drastično povečuje. Bakterije potujejo prek meja in predstavljajo resno grožnjo celotni EU. Na prvem mestu je prav gotovo zmanjšanje uporabe protimikrobnih zdravil pri ljudeh in živalih. S spodbujanjem raziskav in razvoja moramo zmanjšati razkorak med naraščajočim številom bakterij, ki so odporna na sodobna protimikrobna zdravila, in razvojem novih protimikrobnih zdravil. Zavedati se moramo, da je treba ukrepati takoj, saj bo drugače ogroženo zdravljenje bolnikov, posledično pa nas bi to lahko vodilo v podoben položaj, v kakršnem smo bili pred odkritjem antibiotikov," je po glasovanju izjavila poročevalka Rosbach.

Čas za spremembo miselnosti

Ključen del strategije mora predstavljati ohranitev učinkovitosti obstoječih protimikrobnih sredstev, kar je mogoče doseči z odgovorno rabo, za to pa je potrebna sprememba miselnosti glede njihove uporabe, so poudarili evropski poslanci. Izpostavili so tudi boljše izobraževanje in usposabljanje zdravnikov, lekarnarjev in kmetom ter ustrezno ozaveščanje splošne javnosti o posledicah neustrezne rabe protimikrobnih sredstev.

Prednost preventivi

Da bi preprečili prekomerno uporabo protimikrobnih sredstev bi se morali živinorejski in ribogojski sektor ter humana medicina osredotočiti na preprečevanje bolezni, ne pa na profilaktično rabo antibiotikov. To se lahko doseže z dobro higieno, zlasti v občutljivih okoljih, kot so zdravstvene ustanove, in z boljšimi pogoji vzreje.

Pravica do predpisovanja protimikrobnih sredstev bi morala biti omejena izključno na strokovno usposobljene veterinarje in ločena od pravice do prodaje teh zdravil, da bi tako odpravili ekonomsko spodbudo za predpisovanje.

Resolucija navaja, da protimikrobna sredstva ne bi smela biti na voljo brez recepta. Evropski poslanci so še poudarili, da bi se morala omejiti veterinarska uporaba protimikrobnih sredstev tretje in četrte generacije, ki jih Svetovna zdravstvena organizacija klasificira kot bistvenega pomena za ljudi.

Spodbuditev raziskav in inovacij

Resolucija med drugim izpostavlja, da morajo biti raziskave na področju novih protimikrobnih sredstev bolje usklajene tako na evropski kot na mednarodni ravni ter morajo imeti koristi od javno-zasebnih partnerstev, da bi tako spodbudili večjo razpoložljivost in cenovno dostopnost novih zdravil.