Deli to stran: 

Izumitelji v Evropski uniji bodo kmalu lahko pridobili enotni evropski patent. Po več kot tridesetih letih pogajanj bo nova ureditev znižala cene pridobitve patentnih pravic v EU za do 80 odstotkov ter patentno pravo napravila bolj konkurenčno v primerjavi z japonskim in ameriškim. V kompromisnem predlogu, ki ga je Parlament potrdil v torek, se poslanci zavzemajo za znižanje stroškov pridobitve patentnih pravic za mala podjetja in prilagoditev pravil njihovim potrebam.

V treh ločenih glasovanjih so evropski poslanci podprli tako imenovani evropski patentni sveženj ki vsebuje določbe o enotnem patentu, jezikovni urediti in o ustanovitvi enotnega patentnega sodišča.

"Intelektualna lastnina ne sme segati zgolj do državnih meja. Pot do uvedbe enotnega evropskega patenta je bila dolga in težavna, vendar je bila na koncu vredna truda," je v torkovi razpravi dejal nemški poslanec Bernhard Rapkay (S&D), vodilni poslanec na področju priprave sistema za enotno patentno varstvo. Dodal je, da je današnje glasovanje dobra novica za evropsko gospodarstvo in predvsem za evropska mala in srednje velika podjetja (MSP)". 

"Trenutno veljavna evropska patentna ureditev je pravzaprav davek na inovacije," je menil Raffaele Baldassarre (ELS, Italija), ki je vodil pogajanja o prevajanju evropskih patentov. Dodal je, da so posebne ukrepe za MSP, ki predvidevajo povrnitev stroškov za prevod patenta v celoti in dodatno pravno zaščito v primeru ponarejanja, uvedli na zahtevo Parlamenta.

Predsednik Odbora za prave zadeve Klaus-Heiner Lehne (ELS, Nemčija), ki je vodil pogajanja o mednarodnem sporazumu o vzpostavitvi enotnega patentnega sodišča, je ob tem dejal: "Na Kitajskem nam pravijo, da ne moremo imeti enotnega trga brez enotnega patenta. Z novimi pravili bo odpravljenih veliko ovir za MSP."

Cenejša in bolj učinkovita zaščita

V primerjavi s trenutno ureditvijo bo novi patent cenejši in učinkovitejši pri ščitenju izumov posameznikov in podjetji. Nova ureditev bo samodejno zaščitila enotni patent v vseh 25 državah članicah EU, ki se bodo vključile v sistem, znižala stroške za evropska podjetja in prispevala k njihovi konkurenčnosti. Ko bo novi sistem vpeljan, bo lahko, po besedah Komisije, evropski patent stal le 4725 evrov - v primerjavi današnjimi povprečno 36.000 evri.

Kako zaprositi za novi patent?

Vsak izumitelj bo lahko pri Evropski Patentni Organizaciji (EPO, ni organ EU) zaprosil za enotni evropski patent, ki bo veljaven v vseh 25 sodelujočih državah članicah EU. Patentna dokumentacija bo na voljo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku. Prav tako bodo morali prijavitelji vloge oddati v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku. Če bodo sestavljene v katerem drugem jeziku, bo moral biti priložen prevod v enega od teh treh jezikov.

Kako je Parlament prispeval k znižanju stroškov?

Parlament je zagotovil, da bodo mala in srednje velika podjetja s sedežem v EU, neprofitne organizacije, univerze in javne raziskovalne organizacije dobile v celoti povrnjene stroške prevajanja

Prav tako je zagotovil, da bodo pristojbine za podaljšanje veljavnosti, ki so velik delež skupnih stroškov, določene ob upoštevanju posebnih potreb malih podjetij, da lahko v celoti izkoristijo nižje stroške.

Uveljavitev

Mednarodni sporazum, ki bo vzpostavil enotno patentno sodišče, bo stopil v veljavo s 1. januarjem 2014 oziroma po ratifikacij v trinajstih sodelujočih državah članicah, med katerimi morajo biti Velika Britanija, Francija in Nemčija. Ostala dva akta pa bosta začela veljati 1. januarja 2014 oziroma z dnevom uveljavitve mednarodnega sporazuma, glede na to, kateri bo poznejši. Španija in Italija trenutno ne sodelujeta v novi ureditvi, vendar se ji lahko kadarkoli priključita.

Poročilo poslanca Rapkaya je bilo sprejeto z 484 glasovi za, 164 proti in 35 vzdržanimi glasovi.
Poročilo poslanca Baldassarreja je bilo sprejeto z 481 glasovi za, 152 proti in 49 vzdržanimi glasovi.
Poročilo poslanca Lehneja je bilo sprejeto z 483 glasovi za, 161 proti in 38 vzdržanimi glasovi.

O podrobnostih delovanja sistema si preberite Vprašanja in odgovore (povezava spodaj).
  


Uporabljeni postopki: soodločanje (enotni patent), posvetovanje (jezikovna ureditev), ne-akonodajni postopek (enotno patentno sodišče)