©Belga/MAXPPP/A.Marchi 

V četrtek so poslanci izglasovali resolucijo, ki opozarja, da mora biti Parlament vključen v pogovore z Združenimi državami o tem, kar bi lahko postalo največje območje proste trgovine na svetu. Parlamentarci močno podpirajo začetek trgovinskih pogajanj in pričakujejo odprt dostop do ameriškega trga javnih naročil ob hkratni zaščiti kulturnih in avdiovizualnih storitev na evropskem trgu. Resolucija je prispevek Parlamenta k pogajalskemu mandatu EU.


"Ambiciozen in celovit sporazum bi našemu gospodarstvu omogočil nujno potrebno spodbudo z nizkimi stroški," je dejal poročevalec Vital Moreira (S&D, PT) pred glasovanjem o pogajanjih o Čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe (TTIP).


"To resolucijo morata Svet in Komisija ustrezno upoštevati, saj bo Parlament podal soglasje samo, če bo partnerstvo prineslo pozitiven rezultat za naša podjetja, delavce in državljane na splošno," je še dodal.


Parlament "ima zobe in lahko grize"


Kljub zeleni luči za začetek pogovorov (460 glasov za, 105 proti in 28 vzdržanih), so poslanci pogajalce opozorili na dolžnost, da morajo Parlament nemudoma in v celoti obveščati skozi vse faze pogovorov. Izpostavili so, da noben dogovor ne more začeti veljati brez soglasja parlamentarcev, zato morajo njihova stališča tudi upoštevati njegova stališča. Kot je dejal Moreira: "Parlament ima zobe in lahko grize."


Odprava omejitev ...


Poslanci pričakujejo dogovor, ki bo odprl nove priložnosti zlasti za manjša in srednje velika evropska podjetja. Komisija bi si morala prizadevati za popoln dostop evropskih podjetij na ameriški trg javnih naročil, odpravo omejitev za evropske ponudnike pomorskih storitev in storitev v zračnem prostoru, predvsem za tuje lastništvo letalskih družb, in odpravo omejitev za ponudnike finančnih storitev.


... in zaščita vrednot


Ker se bodo pogovori osredotočili na razlike med zakoni in standardi obeh strani, ki povzročajo največje ovire za čezatlantsko trgovino, parlamentarci opozarjajo na evropske vrednote, ki jih je treba zagovarjati.


Gre za že vzpostavljeno previdnostno načelo evropskih zakonodajalcev o varnosti hrane, kot so gensko spremenjeni organizmi in kloniranje, o pravici do intelektualne lastnine, geografske označbe porekla in o visoki stopnji varstva osebnih podatkov. Poslanci tudi poudarjajo, da se s trgovinskim sporazumom ne smejo zmanjšati standardi na področju varstva okolja.


Kulturne izjeme


V ločenem glasovanju so poslanci odločali tudi o predlogu izključitve kulturnih in avdiovizualnih storitev iz pogajalskega mandata, da bi tako zaščitili kulturno in jezikovno raznolikost držav EU. (381 glasov za, 191 glasov proti in 17 vzdržanih)


Ozadje


V skupnih prizadevanjih za oživitev gospodarstva na obeh straneh Atlantika so voditelji EU in ZDA na začetku leta 2013 naznanili, da bodo poskušali doseči gospodarski dogovor, s katerim bi lahko v celoti izkoristili vse potenciale ekonomskega sodelovanja.


Trenutne ocene učinka kažejo, da bi se ob prostem trgovanju z ZDA evropski bruto družbeni proizvod lahko zvišal za pol odstotka na letni ravni, kar bi v povprečju pomenilo dodatnih 545 evrov letno na vsako štiričlansko družino v EU.


Časovnica


Svet ministrov predvideva odobritev začetka pogajanj in pogajalskih smernic v juniju, kar bi pomenilo začetek pogovorov julija, ter sklenitev sporazuma do konca leta 2014.