Cyber attack illustration - ©BELGA/ABO/SCIENCE 

Nova pravila, ki so jih v četrtek sprejeli evropski poslanci, prinašajo strožje kazni za spletne kriminalce v Evropski uniji. Predlog direktive, ki je neuradno že usklajen z državami članicami, predvideva več preventive in krepitev policijskega ter pravosodnega sodelovanja na tem področju. V primeru spletnega napada se bodo morale države na prošnjo za nujno pomoč odzvati v osmih urah.


Direktiva nalaga državam članicam, da v svoji zakonodaji določijo vsaj dve leti zapora kot najnižjo zgornjo kazen za nezakonit dostop ali poseg v informacijske sisteme, nezakonito prestrezanje ali poseganje v podatke, ali za namerno proizvodnjo in prodajo orodij za izvrševanje takšnih kaznivih dejanj. »Manjši prekrški« niso predmet direktive, države pa same opredelijo, kaj spada v to kategorijo.


"Botneti"


Za uporabo "botnetov«, torej daljinski nadzor nad večjim številom računalnikov, okuženih z zlonamerno programsko opremo, je predvidena vsaj triletna zaporna kazen.


Napadi na kritično informacijsko infrastrukturo


Za napade na ključno infrastrukturo, kot so elektrarne, prometna omrežja in informacijska omrežja državne uprave, je predvidena zaporna kazen petih let. Enaka kazen je predvidena, če spletni napad izvede kriminalna združba ali je povzročena resna škoda.


Osemurni rok za nujne primere


Kontaktne točke držav članic se bodo morale na prošnje za nujno pomoč v primeru kibernetskih napadov odzvati v osmih urah, s čimer bo policijsko sodelovanje bolj učinkovito.


Odgovornost pravnih oseb


Pravne osebe, kot so podjetja, bodo odgovorne za kazniva dejanja, storjena v njihovo korist, kot je na primer najem hékerja, da pridobi dostop do podatkov konkurenta. Kazen je lahko tudi odvzem pravice do pridobivanja javnih sredstev ali zaprtje dejavnosti.


Naslednji koraki


Besedilo, ki ga je Parlament sprejel s 541 glasovi za, 91 proti, in 9 vzdržanimi glasovi, naj bi kmalu potrdil tudi Svet. Nova direktiva sicer temelji na pravilih, ki so v veljavi že od leta 2005. Države članice jo bodo morale v svoje nacionalne zakonodaje prenesti v dveh letih.Avdiovizualno gradivo