©Belga 

Poslanci so v četrtek potrdili zakonodajo o evropskem bančnem nadzoru, ki Evropski centralni banki s septembrom leta 2014 daje pristojnost za nadzor poslovanja 150 največjih bank v Evropski uniji. Parlament je v zakonodajo uspel vnesti določila, ki krepijo preglednost dela nadzornikov in njihovo odgovornost. Evropskemu bančnemu organu (EBA) pa so poslanci naložili, naj oblikuje pravila za nadzor bank, ki jih bodo nato izvajali nacionalni bančni nadzorniki.


Nadzorni sistem bo za članice območja evra obvezen, druge države EU se mu bodo lahko pridružile prostovoljno. Poslanci so se v pogajanjih o bančni zakonodaji zavzeli za takšen način odločanja, ki bo vanj kot enakopravne partnerje vključil tudi države izven območja evra.


Poročevalca o dveh zakonodajnih predlogih s področja bančnega nadzora zakonodaji sta Marianne Thyssen (ELS, Belgija) in Sven Giegold (Zeleni/EFA, Nemčija). Njuni poročili je Parlament v četrtek sprejel z veliko večino: poročilo Thyssenove s 556 glasovi za in 54 proti, Giegoldovo pa z 559 za in 62 proti.


Temeljni vprašanji: preglednost in odgovornost


Čeprav je bil politični dogovor o bančnem nadzoru med Parlamentom in državami EU dosežen že aprila, pa so poslanci od ECB pred potrditvijo zakonodaje zahtevali, da pojasni, kako bo zagotovila preglednost dela nadzornikov in njihovo demokratično odgovornost.


Nov nadzorni sistem namreč prenaša znaten del pristojnosti iz nacionalne ravni na raven EU. Evropski poslanci in njihovi kolegi iz nacionalnih parlamentov so zato zahtevali ustrezen demokratičen nadzor nad novim nadzornikom, torej ECB.


V skladu s sprejeto zakonodajo in medinstitucionalnim dogovorom (glej povezavo na desni) bo imel Parlament pravico dostopati do obsežnega nabora informacij. Najbolj pomemben pri tem je dostop do zapisa razprav v nadzornem odboru ECB, ki bo omogočil njihovo razumevanje, temu pa bo moral biti dodan tudi seznam odločitev odbora. Njegov predsednik bo moral poslancem redno predstavljati delo ECB na področju nadzora bank.


Parlament bo skupaj s Svetom EU soodločal pri imenovanju predsednika in podpredsednika nadzornega odbora, kar bo povečalo njegovo demokratično odgovornost. Lahko bo zahteval tudi njun odstop. Poslanci bodo imeli pravico nadzornikom postavljati vprašanja in prejeti hiter odgovor.


Parlament je v zakonodajo uspel vnesti še naslednje:


• močnejšo vlogo nacionalnih Parlamentov


• boljši dostop do bančnih dokumentov za nadzornike


• bolj privlačne pogoje sodelovanja za države izven območja


• strogo ločitev dejavnosti ECB na področju monetarne politike in nadzora, tako da bodo nadzorniki resnično odgovorni


• določila, ki krepijo Evropski bančni organ nasproti ECB in njegove pristojnosti za izvajanje obremenitvenih testov in dostop do informacij


• vzpostavitev enotnejše kulture bančnega nadzora in hkrati ohranitev različnosti v evropskem bančnem sektorju