©BELGA/BELPRESS/P.Turpin 

Evropski parlament je v torek podprl zakonodajo o trženju tobačnih izdelkov, katere cilj je kajenje narediti manj privlačno za mlade. V skladu z novimi pravili bi morala zdravstvena opozorila zavzemati 65 odstotkov površine embalaže, cigaret z okusom mentola in različnega sadja ter malih zavojčkov cigaret pa ne bi bilo več mogoče tržiti. Elektronske cigarete bi lahko bile regulirane kot medicinski izdelki, a le v primeru, da bi imele zdravilne ali preventivne lastnosti, so še menili poslanci.


Predlog direktive o tobačnih izdelkih so poslanci podprli s 560 glasovi za, 92 proti in 32 vzdržanimi.


»Vemo, da ljudje začno kaditi kot otroci, ne kot odrasli. Čeprav število odraslih kadilcev po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije pada, pa so trendi pri mladih kadilcih zaskrbljujoči,« , je dejala poročevalka Linda McAvan (S&D, Velika Britanija). Tobačnim podjetjem moramo preprečiti, da ciljajo mlade z vrsto privlačnih izdelkov, pri čemer moramo zagotoviti, da so na embalaži vidna učinkovita opozorila, je poudarila poslanka in dodala, da se je v Kanadi od leta 2001, ko so bila uvedena slikovna opozorila, število mladih kadilcev prepolovilo.


Zdravstvena opozorila: 65% površine zavojčka, spredaj in zadaj


Današnja zakonodaja določa, da morajo zdravstvena opozorila zavzemati najmanj 30 odstotkov površine embalaže cigaret na sprednji strani in 40 odstotkov na zadnji strani. Poslanci želijo ta odstotek povišati na 65. Znamka cigaret bo lahko vidna le na spodnji strani zavojčka.


Mali zavojčki prepovedani


Po mnenju poslancev bi bilo treba prepovedati prodajo zavojčkov, ki vsebujejo manj kot 20 cigaret. Niso pa poslanci podprli prepovedi prodaje »tankih« cigaret, torej tistih z manj kot 7,5 milimetrov premera.


E-cigarete kot medicinski izdelki


Poslanci so še menili, da bi lahko bile e-cigarete podvržene enakim pravilom kot medicinski izdelki le v primeru, da bi imele zdravilne ali preventivne lastnosti.


V kolikor to ne bi bilo dokazano, ne bi smele vsebovati več kot 30mg/l nikotina, nositi bi morale zdravstveno opozorilo, njihova prodaja uporabnikom pod 18. letom starosti pa bi bila prepovedana. Proizvajalci in uvozniki bi morali ustreznim oblastem dati na voljo podatke o vseh sestavinah, ki jih vsebujejo. E-cigarete bi bile podvržene enakim omejitvam trženja, kot veljajo za tobačne izdelke.


Seznam aditivov, prepovedani okusi


Poslanci nasprotujejo aditivom in okusom tobačnih izdelkov, ki bi slednje naredili bolj privlačne. Aditivi, nujni za proizvodnjo tobačnih izdelkov, kot je sladkor, bodo dovoljeni, kakor tudi druge sestavine in sicer v navedenih koncentracijah. Če bo proizvajalec želel dobiti dovoljenje za aditiv, bo moral to prijaviti pri Evropski komisiji.


Boj proti nezakonitemu trgovanju


Poslanci so zahtevali, da naj države s posebnimi oznakami zagotovijo, da bo mogoče paketom tobačnih izdelkov slediti od proizvajalca do prvega prodajalca. To naj bi zmanjšalo količino nezakonitih tobačnih izdelkov na trgu.


V EU 700,000 smrti letno


12 let potem, ko je v veljavo stopila današnja direktiva o tobaku, ta ostaja poglavitni vzrok smrti, ki bi jih bilo mogoče preprečiti. Letno zaradi uporabe tobaka umre 700,000 ljudi. Ukrepi za preprečevanje kajenja so sicer uspeli zmanjšati delež prebivalstva, ki kadi, iz 40 odstotkov leta 2002 (EU15) na 28 odstotkov leta 2012 (EU27).


Naslednji koraki


Poročevalki McAvanovi so poslanci izglasovali mandat za pogajanja o tobačni zakonodaji z ministri držav članic unije s 620 glasovi za, 43 proti in 14 vzdržanimi.


Ko bosta Svet EU in Parlament tobačno zakonodajo dokončno sprejela, bodo imele države članice 18 mesecev časa, da direktivo prenesejo v nacionalno zakonodajo, za določila o aditivih pa bo ta rok 36 mesecev od vstopa direktive v veljavo. Tobačna podjetja bodo mentol lahko uporabljala še dodatnih pet let od preteka omenjenega roka. Tobačni izdelki, ki ne bodo ustrezali zahtevam direktive, bodo lahko na trgu ostali še 24 mesecev od njenega stopa v veljavo, e-cigarete pa 36 mesecev.Postopek: soodločanje, prvo branje