Frontex European Union Agency 

Državam članicam Evropske unije bo nov sistem za nadzor meja "Eurosur" omogočal lažje odkrivanje in preprečevanje nezakonitega priseljevanja. Omogočal bo tudi boljšo zaščito in pomoč pri reševanju življenj migrantov. Evropski parlament je v četrtek sprejel pravila delovanja omrežja Eurosur, ki članicam v realnem času omogoča izmenjavo podatkov o stanju zunanjih meja EU.Eurosur je komunikacijsko omrežje, namenjeno izboljšanju odkrivanja in preprečevanja nezakonitega priseljevanja in čezmejnega kriminala. Na pobudo evropskih poslancev je omrežje treba uporabiti tudi za pomoč pri reševanju življenj migrantov, ko so v nevarnosti.
"Samo z vseevropskim sistemom nadzora meja lahko zagotovimo, da Sredozemlje ne postane pokopališče za begunce, ki ga v želji po boljšem življenju v Evropi prečkajo tudi v napol razpadajočih čolnih. Da preprečimo tragedije kot je Lampedusa, je potrebno hitro posredovanje", je dejal poročevalec Jan Mulder (ALDE, Nizozemska) v razpravi na plenarnem zasedanju v sredo.
Države članice, ki bodo uporabljale Eurosur, bodo morale delovati v skladu s temeljnimi pravicami, vključno z načelom nevračanja, ki prepoveduje vračanje ljudi v državo, kjer bi lahko bili ogroženi njihovo življenje ali svoboščine.
Pravila delovanje sistema Eurosur od uporabnikov zahtevajo spoštovanje vseh temeljnih pravic v EU, vključno z varstvom osebnih podatkov. Vsaka izmenjava osebnih podatkov med članicami EU in tretjimi državami znotraj sistema Eurosur je izjema in mora biti v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.
Državam članicam je prepovedana vsakršno posredovanje informacij tretji državi, ki bi jih le-ta lahko uporabila za prepoznavanje oseb, katerih prošnje za dostop do mednarodne zaščite so v postopku obravnave ali za katere obstaja resno tveganje, da je ogroženo njihovo fizično blagostanje.
Ozadje
Eurosur naj bi izboljšal upravljanje zunanjih kopenskih in morskih mejah EU s hitrejšo izmenjavo informacij med državami članicami in Agencijo za upravljanje zunanjih meja EU, Frontex.Sistem naj bi preko zaščitenega komunikacijskega omrežja omogočal izmenjavo podatkov v realnem času in med sabo povezoval informacije iz različnih organov ter nadzornih orodij, kot so sateliti in sistemi poročanja z ladij.
Po podatkih agencije Frontex je v letu 2012 evropske meje nezakonito prestopilo več kot 72.000 ljudi, kar je približno pol manj kot leta 2011.
Naslednji koraki
Sistem Eurosur so sprejele naslednje države članice in ga bodo začele uporabljati 2. decembra 2013: Bolgarija, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper , Latvija, Litva , Madžarska, Malta , Poljska, Portugalska , Romunija, Slovenija , Slovaška in Finska. Druge države članice bodo sistem začele uporabljati 1. decembra 2014.
Nov sistem Eurosur je bil sprejet s 479 glasovi za, 101 proti in 20 vzdržanimi glasovi.