©Belga/Pressassociation/A.Matthews 

Evropski poslanci so v sredo potrdili zakonodajo o elektronski izkaznici poklicnih kvalifikacij, ki naj bi zdravnikom, farmacevtov in ostalim zdravstvenim delavcem omogočila lažjo mobilnost in zaposlovanje po vsej EU. S sistemom elektronskega opozarjanja bo nov zakon tudi razširil prepoved opravljanja poklica na vse članice, če bo prepoved veljala v domači državi.


"Uvedba evropske poklicne izkaznice, vzpostavitev skupnih okvirov za usposabljanje in priznavanje pripravništev kot del strokovnih izkušenj, bodo občutno izboljšali mobilnost strokovnjakov in varnost v Evropi", je dejala poročevalka Bernadette Vergnaud (S&D, Francija).

Lažje in hitrejše priznavanje kvalifikacij


Posodobljena pravila bodo strokovnjakom, ki si želijo hitrejše priznavanje njihovih poklicnih kvalifikacij v drugi državi članici, omogočila pridobitev evropske poklicne kartice. Za krajše delovno obdobje v tujini jih bodo izdajale domače države, države gostiteljice pa v primeru, ko se opravljanje dejavnosti v celoti prenese v njihovo državo.


Sistem bo temeljil na obstoječem elektronskem sistemu za izmenjavo informacij med pristojnimi organi držav članic. S tem bo postopek priznavanja hitrejši in enostavnejši, saj bodo strokovnjaki za priznavanje zaprosili doma in ne v državi gostiteljici, kot to počnejo sedaj. Če pristojni organi v določenem roku ne bodo odgovorili na prošnjo preizkusa poklicne usposobljenosti, se bo to štelo kot tiho priznanje kvalifikacije.


Sistem opozarjanja

Direktiva tudi želi preprečiti, da bi zdravstveni delavci (zdravniki, medicinske sestre, farmacevti, veterinarji in tudi strokovnjaki za varstvo otrok), ki so jih doleteli disciplinski ukrepi ali kazenske sankcije svojo dejavnost preselili v drugo državo članico. Pristojne organe vseh držav članic bo zato treba o takšnih obsodbah ali disciplinskih ukrepih obvestiti v roku treh dni po začetku njihove pravnomočnosti.


Javna evropska zbirka podatkov za regulirane poklice

V Uniji je okoli 800 reguliranih poklicev, od katerih jih je v okviru direktive o poklicnih kvalifikacijah 7 samodejno priznanih v vseh državah članicah. To so zdravniki, zobozdravniki, farmacevti, medicinske sestre, babice, veterinarji in arhitekti.


Nova pravila določajo, da mora Evropska komisija zaradi večje preglednosti sistema poklicnih storitev vzpostaviti zbirko podatkov o reguliranih poklicih. Informacije bodo posredovale države članic, ki bodo morale tudi dokazati, da je njihovo reguliranje poklicev sorazmerno, ne pa izključevalno.Nova direktiva, ki jo morajo potrditi še predstavniki držav članic, je bila sprejeta s 596 glasovi za, 37 proti in 31 vzdržanimi glasovi.