Network cables. ©BELGA/AFP/T.Coex 

Evropska unija mora prekiniti sporazum z ZDA za program sledenja financiranja terorističnih dejavnosti (TFTP) kot odziv na zbiranje bančnih podatkov o evropskih državljanih pod okriljem belgijskega podjetja SWIFT, navaja nezakonodaja resolucija, ki jo je Parlament sprejel v sredo. Poslanci predlagajo prekinitev sporazuma, dokler se ne pojasnijo vse obtožbe, preverijo pravne kršitve in ni narejena podrobna ocena delovanja programa TFTP.

Resolucijo so vložile skupine S&D, ALDE in Zeleni/EFA in je bila sprejeta z 280 glasovi za, 254 glasovi proti in 30 vzdržanimi glasovi.


Čeprav Parlament nima uradnih pristojnosti za prekinitev ali prenehanje mednarodnega sporazuma, sprejeta resolucija navaja, da bo Komisija v primeru, če Parlament umakne podporo določenemu sporazumu, morala ukrepati. Dodaja, da bo Parlament pri odločanju, ali naj v prihodnje odobri sklenitev mednarodnih sporazumov ali ne, upošteval odzive Komisije v zvezi s tem sporazumom.


Preiskava Europola


Evroposlanci obžalujejo dejstvo, da niti ena država članica ni začela preiskave navedb o nepooblaščenem dostopu do podatkov ali zanjo zaprosila Europol. Zato pozivajo države EU, da za to pooblastijo Center za boj proti kibernetski kriminaliteti pri Europolu. Resolucija poziva tudi k temeljiti preiskavi na kraju samem o navedbah, da so imele oblasti ZDA nepooblaščen dostop do strežnikov SWIFT ali da so morda ustvarile stranska vrata do njih.


Resolucija naslavlja tudi Odbor za državljanske svoboščine, da uvede posebno preiskavo o množičnem nadzoru nad državljani EU, v okviru katere naj dodatno preveri trditve o nezakonitem dostopanju do sporočil o finančnih plačilih.


Potrebni so visoki standardi varstva podatkov


Parlament poudarja, da je treba sporazume z ZDA o izmenjavi podatkov zasnovati v usklajenem pravnem okviru za varstvo podatkov, ki bo zagotavljal pravno zavezujoče standarde o varstvu osebnih podatkov, tudi v zvezi z omejitvijo namena, omejitvijo podatkov na najmanjši možni obseg, informacijami, dostopom, popravkom, izbrisom in pravnim sredstvom.


Ozadje


Sporazum med EU in ZDA o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (TFTP) je začel veljati avgusta 2010. Medijska poročila navajajo, da je imela Agencija ZDA za nacionalno varnost (NSA) neposreden dostop do bančnih podatkov o evropskih državljanih pod okriljem belgijskega podjetja SWIFT. Dostop ameriških oblasti do teh finančnih podatkov je strogo omejen s TFTP sporazumom, zato domnevni dostop pomeni jasno kršitev sporazuma med EU in ZDA.

Http://audiovisual.europarl.europa.eu/page.aspx?id=675