Spremno besedilo: Stavbi Evropskega parlamenta v Bruslju (na levi) in v Strasbourgu (na desni). ©EP 

Evropski parlament bi moral imeti pravico, da sam odloča, kje in kdaj se bo sestal, piše v resoluciji, ki je bila sprejeta v sredo. Parlament namerava začeti postopek za spremembo ustanovnih pogodb EU in predlagati spremembo, ki bi mu omogočala, da sam odloči o kraju sedeža in notranji organizaciji, ne pa da o tem soglasno odločajo države članice. Bilo bi bolj uspešno, stroškovno učinkoviteje in spoštljivo do okolja, če bi imel Parlament sedež na enem samem kraju, pravi besedilo.

„Nadaljevanje mesečne selitve med Brusljem in Strasbourgom je med državljani postalo simbolno in ima negativen predznak (...), zlasti v času, ko je finančna kriza povzročila resno in boleče znižanje porabe v državah članicah”, pravi resolucija, ki je bila sprejeta s 483 glasovi za, 141 proti in 34 vzdržanimi.


Parlament se zavezuje, da bo začel redni postopek za spremembo temeljnih pogodb in predlagal potrebne spremembe, zato da bo lahko sam odločal o kraju sedeža in o svoji notranji organizaciji.V skladu s Pogodbo o Evropski uniji (PEU) lahko Parlament Svetu predlaga spremembo pogodb EU.


Člen 341 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da se sedež institucij Unije določi „v medsebojnem soglasju vlad držav članic“.Protokol 6 k pogodbam EU določa, da ima „Evropski parlament ... sedež v Strasbourgu, kjer poteka 12 mesečnih plenarnih zasedanj“.


Stroški in možni prihranki


V resoluciji ugotavljajo, da se dodatni letni stroški zaradi geografske razdrobljenosti Parlamenta (Bruselj, Luxembourg, Strasbourg) ocenjujejo na 156 milijonov do 204 milijonov EUR. To vključuje dodatni strošek sedeža v Strasbourgu, ki je ocenjen na 103 milijone EUR.Skupni strošek treh krajev dela predstavlja približno 10 % letnega proračuna Parlamenta, pravi besedilo.Ocenjuje se, da povzročajo prevozi med tremi kraji dela med 11.000 in 19.000 tonami emisij.


Poslanci Evropskega parlamenta pravijo, da sedanja organizacija dela povzroča dodatne stroške in potovanja tudi drugim institucijam EU in novinarjem.


Poudarjajo tudi, da bo treba doseči ustrezen kompromis, na podlagi katerega se bodo lahko obstoječe stavbe Parlamenta še naprej uporabljale.


Poslanci pozivajo sekretariat (organ Parlamenta, ki odloča o upravnih in organizacijskih zadevah ter kadrovskih zadevah), naj Eurobarometru ali podobni strokovni službi za javnomnenjske raziskave naroči, naj do 1. januarja 2014 opravi raziskavo o stališču državljanov EU o možnosti, da se zadržijo trije kraji dela Parlamenta, s posebnim poudarkom na finančnih in okoljskih stroških ter stroških v zvezi z učinkovitostjo.


Postopek:nezakonodajna resolucija.