Trenutno je zastopanost žensk v upravnih odborih podjetij, ki kotirajo na borzi, samo 17,6-odstotna. Parlament si prizadeva za bolj poštene postopke zaposlovanja, da bi se do leta 2020 delež žensk povečal na 40 %. © BELGA/EASYSTOCKFOTO/A.Brockwell 

V skladu z osnutkom direktive EU, o kateri je Parlament glasoval v sredo, bi morala podjetja, ki kotirajo na borzi v EU, vzpostaviti pregledne postopke zaposlovanja, da bi bilo do leta 2020 vsaj 40 % njihovih neizvršnih direktorjev žensk. Poslanci Evropskega parlamenta predlagajo, da bi bile za podjetja, ki teh postopkov ne bi uvedla, predvidene kazni. Leta 2013 je bilo med neizvršnimi člani upravnih odborov največjih podjetij v EU samo 17,6 % žensk.

Resolucija je bila sprejeta s 459 glasovi za in 148 glasovi proti, vzdržanih pa je bilo 81.


„Sprejeli smo usklajeno resolucijo, s katero smo poslali jasno sporočilo Svetu, pa tudi evropskim zainteresiranim stranem in družbam‟, je dejala soporočevalka iz Odbora za pravice žensk, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP, EL). „Izredno pomembno je, da se podjetja, ki kotirajo na borzi, še naprej razvijajo in v svoje postopke odločanja vključijo visoko usposobljene ženske, da bi dosegla konkurenčnost, pri tem pa v celoti spoštovala načela in vrednote EU, povezane z enakostjo‟, je še dodala.


„Odprt in pregleden postopek imenovanja neizvršnih članov upravnih odborov podjetij, ki kotirajo na borzi, je v resoluciji pojasnjen in izboljšan. Parlament je svojo nalogo opravil, sedaj pa je na vrsti Svet, da skupaj s Parlamentom in Komisijo dokonča postopek sprejetja direktive pred evropskimi volitvami, s čimer bi se evropska podjetja še približala uresničevanju načela enakosti spolov. S tem bomo državljanom dokazali, da se borimo za nediskriminacijo in enake možnosti na trgu dela za vse‟, je dejala soporočevalka iz Odbora za pravne zadeve, Evelyn Regner (S&D, AT).

Pregleden postopek zaposlovanja, ki temelji na uravnoteženi zastopanosti spolov


Poslanci pozivajo države članice, naj zagotovijo, da podjetja, ki kotirajo na borzi, z učinkovitimi in zavezujočimi ukrepi tako ženskam kot moškim zagotovijo enak dostop do neizvršnih položajev v upravnih odborih, s čimer bi do leta 2020 dosegli vsaj 40-odstotni delež žensk na teh položajih. Javna podjetja bi morala ta cilj doseči že do leta 2018


Če sta kandidata enako visokokvalificirana, bi moral imeti prednost predstavnik slabše zastopanega spola. Poslanci poudarjajo, da morata biti najpomembnejši merili kvalifikacije in zasluge.


Področje uporabe


Pravila glede zaposlovanja ne bi veljajo za mala in srednja podjetja, to je tista, ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi. Kljub temu poslanci spodbujajo države članice EU, naj ta podjetja podpirajo in jih spodbujajo k zagotavljanju bolj uravnotežene zastopanosti spolov tudi v njihovih upravnih odborih.


Kazni


Podjetja, ki teh pravil ne spoštujejo, bodo morala to utemeljiti in pristojne nacionalne organe obvestiti o sprejetih in načrtovanih ukrepih za doseganje tega cilja v bodoče. Poslanci menijo, da bi bilo treba kazni, kot so globe, naložiti takrat, ko podjetje ne izvaja preglednih postopkov zaposlovanja, ne pa takrat, ko ne doseže cilja. Predlagajo tudi, da se seznam možnih kazni dopolni z izključitvijo iz javnih naročil, kazni pa bi morale biti obvezne in ne zgolj okvirne, kot predlaga Komisija.

Naslednji koraki


Da bi direktiva veljala, jo mora sprejeti Svet Evropske unije.

Postopek: postopek soodločanja (redni zakonodajni postopek), prvo branje