Izdatki dolgoročnega proračuna EU se osredotočajo na vlaganja v nova delovna mesta, mala podjetja, raziskave in izobraževanje. © BELGA/EASYFOTOS/CHROMORANGE/K.NI 

Po mesecih zapletenih pogajanj je Parlament v torek prižgal zeleno luč večletnemu finančnemu okviru Evropske unije za obdobje 2014-2020. Politični dogovor o slednjem je bil sicer dosežen že poleti, a je Parlament v svoji julijski resoluciji za svoj pristanek postavil še nekatere pogoje. Ti so bili sedaj izpolnjeni. Večletni finančni okvir 2014-2020 je težak 960 milijard evrov v zavezah in 908 milijard v plačilih (cene iz leta 2011).

Parlament je ustrezno uredbo o večletnem finančnem okviru sprejel s 537 glasovi za, 126 proti in 19 vzdržanimi. Medinstitucionalni sporazum o finančnem okviru pa je bil potrjen s 557 glasovi za, 118 proti in 11 vzdržanimi.


Brez izpada v plačilih


Eden izmed pogojev Parlamenta za soglasje k večletnemu finančnem okviru je bil, da države članice zagotovijo, da ne bo več prihajalo do ponavljajočih se izpadov v plačilih, ki so Evropski komisiji onemogočali spoštovanje njenih pravnih in finančnih zavez. Države članice so za poravnavo obveznosti proračun EU za leto 2013 osvežile s 3,9 milijarde evrov, tako da se leto 2014 ne bo začelo v rdečih številkah.


Dogovor o pravni podlagi za vse programe EU


Parlament je tudi vztrajal, da se pravna podlaga za vse programe EU določi v postopku soodločanja, v katerem Parlament enakopravno odloča z državami članicami. Ta pogoj je bil izpolnjen, zaradi česar se na tem plenarnem zasedanju glasuje tudi o marsikaterem programu EU.


Preučitev sistema lastnih sredstev


Države članice so tudi privolile v ustanovitev delovne skupine na visoki ravni, ki se bo posvetila sistemu lastnih sredstev oz. reformi prihodkovne strani proračuna EU. Danes je namreč ta polna izjem, rabatov in različnih virov prihodkov, proračun EU je tudi zelo odvisen od prispevkov držav članic.


Kar najbolje porabiti vsak evro


Parlament je sicer že junija, ko je bil dosežen politični dogovor o večletnem finančnem okviru EU 2014-2020, dosegel večjo prožnost v porabi denarja v tem obdobju. Neporabljen denar iz enega leta se bo tako lahko prenesel v proračune drugih let, tudi finančne zaveze se bodo lahko prenašale med različnimi postavkami proračuna. Parlament meni, da bo s tem vsak evro na voljo tam, kjer bo najbolj potreben: to je še posebej pomembno zato, ker se bodo letni proračuni zmanjševali.


Revizija na sredini mandata


V zakonodaji o večletnem finančnem okviru 2014-2020 je na zahtevo Parlamenta tudi določilo o reviziji na sredini mandata. Evropska komisija bo tako leta 2016 morala preučiti delovanje dolgoročnega proračuna EU in pri tem upoštevati takratni gospodarski položaj.


Posebno pozornost bo pri tem namenila usklajevanju petletnih političnih ciklov, v okviru katerih delujejo evropske institucije (volitve v Evropski parlament potekajo vsakih pet let; mandat Komisije, ki jo potrdi Parlament, je prav tako pet let), s sedemletnim trajanjem večletnega finančnega okvira. Komisija bo pripravila ustrezen zakonodajni predlog za njegovo revizijo.


Kaj sledi?


Svet EU bo večletni finančni okvir EU za obdobje 2014-2020 predvidoma potrdil 2. decembra na zasedanju Sveta za konkurenčnost pod točko A.