The European Globalisation Adjustment Fund for redundant workers will be maintained in 2014-2020 BELGA/DPA/R.Weihrauch 

Poslanci so v sredo potrdili sporazum o nadaljevanju pomoči EU presežnim delavcem v obdobju 2014-2020 in o razširitvi programa na nove skupine delavcev, kot so samozaposleni in delavci s pogodbami za določen čas. 3.5 milijarde EUR vreden evropski program začne veljati s 1. januarjem 2014.

„Stopnja reintegracije tistih, ki so uporabili pomoč Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, je po oceni Komisije 48 odstotna. Parlament se je v nacionalnih vladah zavzemal, da se sklad v obdobju 2014-2020 ohrani. Upam, da bodo sredstva kljub zmanjšanju iz 3,5 na 1,05 milijarde € zadoščala“, je povedala poročevalka Marian Harkin (ALDE, Irska). Resolucije je bila sprejeta z 543 glasovi za, 126 proti in 22 vzdržanimi glasovi.


Širše področje uporabe


Parlament je dosegel dodatno razširitev uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), da zagotovi pomoč ljudem, ki so izgubili zaposlitev zaradi gospodarske krize (ta ukrep se je uporabljal od 2009 do 2011), poleg primarnega cilja sklada, ki je blaženje učinkov globalizacije. Prag za začetek prejemanja podpore iz ESPG je 500 presežnih delavcev.


Prav tako bodo do pomoči ESPG upravičene nove skupine delavcev, kot so delavci s pogodbami za določen čas, samozaposleni in zaposleni pri agenciji za zagotavljanje začasnega dela.


Pomoč za mlade brezposelne


Glede na kompromis v sporazumu in po zaslugi Parlamenta, se pomoč ESPG lahko začasno dodeli mladim, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, pod pogojem, da prihajajo iz regij, ki jih je prizadelo odpuščanje.


Stopnje sofinanciranja


Pomoč ESPG dopolnjuje prispevke držav članic EU za sofinanciranje ukrepov, ki omogočajo presežnim delavcem, da se vrnejo na trg dela, vendar nikakor ne sme nadomestiti nacionalnih nadomestil za brezposelnost.


Parlament je vztrajal, da lahko ESPG prispevek pokrije do 60 odstotkov stroškov za ukrepe, kot so pomoč pri iskanju zaposlitve, usposabljanje in ustanavljanje podjetij. Prvotni predlog Evropske komisija je bil omejitev prispevka EU v višini 50 odstotkov.


Nadaljnji koraki


Da program stopi v veljavo s 1. januarjem 2014, mora sporazum 16. decembra v celoti odobriti še Svet EU.


Postopek: soodločanje, sporazum v prvi obravnavi