Food given off for homeless persons, Germany- ©BELGA/AGEFOTOSTOCK/W.G.Allgoewer 

Najrevnejši državljani Evropske unije bodo v obdobju 2014-2020 še vedno dobivali pomoč iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (FEAD). To je rezultat prizadevanj Parlamenta, ki je v pogajanjih z državami EU hranil obseg sklada pri 3,5 milijarde evrov. V skladu z zahtevami Parlamenta bo sklad začel delovati takoj.

 

"V enem letu pogajanj z Evropsko komisijo in državami članicami smo uspeli doseči svoje ključne cilje: zvišati obseg sredstev sklada iz 2,5 na 3,5 milijarde evrov, okrepiti vlogo organizacij za boj proti revščini, vzpostaviti nadzor nad delovanjem sklada in poenostaviti postopke za razdeljevanje denarja. Nov program FEAD je prva evropska pobuda, katere cilj je pomagati revnim otrokom in ljudem, ki se soočajo z velikim prikrajšanjem, prehransko revščino in brezdomstvom," je dejala poročevalka o zakonodaji, irska poslanka Emer Costello (S&D).


Brez proračunskih rezov

 

Zahvaljujoč prizadevanjem Parlamenta bo obseg sklada v obdobju 2014-2020 ostal nespremenjen pri 3,5 milijardah evrov. Države članice so predlagale eno milijardo evrov manj sredstev.


Cilji programa

 

Nov sklad za pomoč najbolj ogroženim bo nadomestil program za razdeljevanje hrane iz presežkov skupne kmetijske politike EU. Poleg tega bo denar iz sklada šel še za pomoč v hrani in osnovno materialno pomoč, kot so oblačila in šolske potrebščine. Sklad bo financiral tudi ukrepe za vključevanje najrevnejših v družbo.


Donacije hrane

 

Denar iz sklada bo podpiral tudi donacije hrane, še posebej njihovo zbiranje, transport in razdeljevanje. Tako bo prispeval k omejevanju obsega zavržene hrane.


Sofinanciranje

 

Zakonodaja določa, da lahko sklad financira programe v višini 85 odstotkov celotnega zneska, za države, ki jih je kriza najbolj prizadela, pa je lahko ta delež 95-odstoten.


Naslednji koraki

 

Besedilo zakonodaje mora sedaj potrditi še Svet EU. Uvedeni bodo prehodni ukrepi, ki bodo preprečili, da bi prišlo do zaustavitve programov, ki jih financira sklad za najbolj ogrožene.


Ozadje

 

Leta 2011 je revščina ali socialna izključenost grozila skoraj četrtini oz. 120 milijonom Evropejcev, kar je štiri milijone več kot leto prej. Nekatere države so leta 2011 želele sklad ukiniti, da bi prihranile denar, vendar ga je Parlament uspel ohraniti.