Elektronske cigarete bo mogoče tržiti ali kot medicinske izdelke ali kot tobačne izdelke.©BELGA/MAXPPP/ILLUSTRA/D.Bedrunes 

Poslanci so v sredo potrdili predlog nove direktive o tobaku, katere cilj je kajenje za mlade narediti manj privlačno. Zakonodaja je neformalno že usklajena z ministri EU za zdravje. Nova pravila tako zahtevajo, da slikovna zdravstvena opozorila o nevarnostih kajenja zavzemajo 65 odstotkov površine embalaže tobačnih izdelkov. E-cigarete bodo regulirane kot medicinski izdelki samo, če bodo predstavljene kot pomoč pri odvajanju od kajenja, drugače pa kot tobačni izdelki.

 

Predlog direktive so poslanci sprejeli s 514 glasovi za, 66 proti in 58 vzdržanimi.

 

"To je rezultat večletnih prizadevanj, pri čemer smo se soočali z intenzivnim lobiranjem tobačne industrije in njihovih organizacij. Novi ukrepi so velik korak naprej pri nadzoru nad tobakom, preprečili bodo rekrutiranje nove generacije kadilcev. Vemo, da so otroci tisti, ki začnejo kaditi, ne odrasli. Večina jih začne pred 18. letom starosti," je dejala poročevalka Linda McAvan (S&D, UK).

 

Zdravstvena opozorila: 65% površine zavojčka, spredaj in zadaj

 

Današnja zakonodaja določa, da morajo zdravstvena opozorila zavzemati najmanj 30 odstotkov površine embalaže cigaret na sprednji strani in 40 odstotkov na zadnji strani. Poslanci želijo ta odstotek povišati na 65, opozorila pa bodo morala biti slikovna.

 

Po mnenju poslancev bi bilo treba prepovedati prodajo zavojčkov, ki vsebujejo manj kot 20 cigaret, saj so ti cenejši in zato bolj dostopni mladim. Takšni zavojčki so še vedno naprodaj v nekaterih državah članicah.

 

E-cigarete kot medicinski izdelki

 

Poslanci so še menili, da bi lahko bile e-cigarete podvržene enakim pravilom kot medicinski izdelki le v primeru, če bi jih tržili kot pomoč pri odvajanju od kajenja. Na trgu bodo dovoljene e-cigarete, ki jih bo mogoče znova napolniti.

 

E-cigarete ne bodo smele vsebovati več kot 20mg/l nikotina, nositi bodo morale zdravstveno opozorilo, njihova prodaja uporabnikom pod 18. letom starosti pa bo prepovedana. E-cigarete bodo podvržene enakim omejitvam trženja, kot veljajo za tobačne izdelke.

 

Seznam aditivov, prepovedani okusi

 

Zakonodaja prepoveduje dodajanje okusov cigaretam in tobaku za zvijanje, da tako ti ne bi dobili karakterističnega okusa in postali bolj privlačni za kadilce. Mentol bo prepovedan od leta 2020 naprej. Okusi pa bodo ostali dovoljeni za tobak za vodne pipe.

 

Nekateri za zdravje posebej škodljivi aditivi bodo prepovedani, oblasti pa bodo lahko od tobačne industrije zahtevale, naj opravijo dodatne študije o aditivih, ki jih bo na svoj seznam uvrstila Evropska komisija.

 

Aditivi, nujni za proizvodnjo tobaka, kot je sladkor, bodo ostali dovoljeni.

 

V EU 700,000 smrti letno

 

12 let potem, ko je v veljavo stopila današnja direktiva o tobaku, ta ostaja poglavitni vzrok smrti, ki bi jih bilo mogoče preprečiti. Letno zaradi uporabe tobaka umre 700,000 ljudi. Ukrepi za preprečevanje kajenja so sicer uspeli zmanjšati delež prebivalstva, ki kadi, iz 40 odstotkov leta 2002 (EU15) na 28 odstotkov leta 2012 (EU27).

 

Naslednji koraki

 

Besedilo zakonodaje naj bi Svet EU potrdil 14. marca. Države članice bodo morale direktivo uveljaviti v roku dveh let od njenega vstopa v veljavo.

 

Dodatne informacije

 

Povezave