A suitcase full of seized money during a press conference of the Dutch and Antwerp judicial police, Belgium.©BELGA/J.ROOSENS 

Osnutek pravil proti pranju denarja, ki so ga poslanci sprejeli v torek, predvideva vpis dejanskih lastnikov podjetij in skladov v javne evidence članic Unije. Osnutek zahteva večjo previdnost pri sumljivih transakcijah njihovih strank tudi od bank, revizorjev, odvetnikov, nepremičninskih posrednikov in igralnic. To naj bi otežilo prikrivanje prevarantskih poslov ter okrepilo boj proti davčnim utajam.

Javne evidence bodo otežili življenje kriminalcem, ki poskušajo skriti svoj denar. Naša ekonomija trenutno izgublja ogromne vsote denarja zaradi davčnih utaj, je pojasnila poročevalkaOodbora za državljanske svoboščine Judith Sargentini (Zeleni/EFA, Nizozemska).


Danes je dober dan za pravične državljane, a slab dan za kriminalce, je dodal poročevalec Odbora za ekonomske in monetarne zadeve Krišjānis Kariņš (EPP, Latvija).


Evidence za preverjanje dejanskih lastnikov podjetij

 

Skladno z direktivo o preprečevanju pranja denarja (v nadaljevanju AMLD) in spremembami, ki so jih potrdili poslanci, bodo morali javni centralni registri vsebovati informacije o dejanskih lastnikih vseh vrst pravnih oseb, vključno s podjetji, fundacijami, holdingi in skladi.


Registri bodo med seboj povezani in "javno dostopni po predhodni identifikaciji osebe, ki bi želela do podatkov dostopati, preko spletne prijave," so pojasnili poslanci. Kljub temu pa so v AMLD predvideli več določb za zaščito podatkov, ki bi zagotovile, da se v register vnese le najnujnejše informacije.


Pozor na sumljive transakcije ...

 

Predlagana pravila bi med drugim od bank, finančnih institucij, revizorjev, odvetnikov, računovodij, davčnih svetovalcev in nepremičninskih posrednikov zahtevala večjo previdnost pri sumljivih transakcijah njihovih strank. Predlog zajema tudi igralnice. Odločitev o tem, ali naj zakonodaja velja tudi za druge igre na srečo, ki predstavljajo nizko stopnjo tveganja, bo prepuščena državam članicam.


Spremenjena AMLD predvideva pristop glede na oceno tveganja, ki državam članicam omogoča lažje prepoznavanje, razumevanje in ublažitev posledic pranja denarja ter tveganja financiranja terorizma. Parlament je glasoval o posodobitvah uredbe o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev, z namenom izboljšati sledljivost plačnikov in prejemnikov plačil ter njihovega premoženja.


... in politično izpostavljene osebe

 

Pravila o "politično izpostavljenih osebah", tj. osebah, ki so zaradi svojega političnega položaja izpostavljeni večjemu tveganju za korupcijo, se razširijo tudi na "domače" politično izpostavljene osebe. Gre za ljudi, ki jim je "država članica zaupala visoke javne položaje", na primer voditelje držav, člane vlad, vrhovne sodnike in poslance.


V primeru poslovnih odnosov z osebami, ki jih spremlja visoko tveganje, so potrebni dodatni ukrepi, npr. razkritje izvora premoženja in izvor vpletenih sredstev.

 

Naslednji koraki

 

Evropski parlament je glasoval ob prvi obravnavi zakonodajnega osnutka. Na ta način je združil doslej opravljeno delo, da ga bo lahko posredoval novoizvoljenemu Parlamentu in mu omogočil nadaljevanje zakonodajnega postopka.


Zakonodajna resolucija o AMLD je bila sprejeta s 643 glasovi za, 30 proti in 12 vzdržanimi glasovi, zakonodajna resolucija o prenosih sredstev pa s 627 glasovi za, 33 proti in 18 vzdržanimi glasovi.


Več: