Evropski poslanci so v sredo potrdili korenite spremembe zakonov o varstvu podatkov in se zavzeli za ostrejšo zaščito osebnih podatkov evropskih državljanov, ki se prenašajo izven Unije. Nova pravila bi posameznikom omogočila nadzor nad svojimi osebnimi podatki,uvedba enakih pravil v vseh državah članicah pa bi podjetjem olajšala prenos podatkov po Evropi. Zvišali so tudi globe za podjetja,ki bi kršila pravila,in sicer do 100 milijonov evrov oziroma 5 odstotkov letnega prometa na svetovnem trgu.

Doslej veljavna zakonodaja o varstvu podatkov v EU je stara že 19 let in nujno potrebuje posodobitve, da bi ostala v koraku z napredkom informacijskih tehnologij, globalizacijo ter naraščajočim trendom uporabe osebnih podatkov za namene kazenskega pregona.


"Evropskemu svetu predajam jasno sporočilo: vsakršno dodatno zavlačevanje bi bilo neodgovorno. Evropski državljani od nas pričakujejo, da bomo sprejeli jasno uredbo za varstvo podatkov v celotni EU. Če nekatere države članice po dveh letih pogajanj še vedno ne želijo pri tem sodelovati, bi morala večina ostalih nadaljevati brez njih," je povedal poročevalec za uredbo splošne zaščite podatkov Jan Philipp Albrecht (Zeleni/EFA, Nemčija).


"Dovolite mi, da izrazim svoje nezadovoljstvo in razočaranje nad dejstvom, da je Evropski svet oziroma nekaj držav članic tistih, ki nam preprečujejo, da bi dosegli zastavljeni cilj, in sicer sprejeti sveženj reform o varstvu podatkov pred koncem mandata tega parlamenta," je dejal poročevalec za direktivo o zaščiti osebnih podatkov za namene kazenskega pregona Dimitrios Droutsas (S&D, Grčija).


Prenos podatkov izven Unije

 

Poslanci so spremenili pravila za boljšo zaščito državljanov EU pred dejavnostmi nadzora, kot so bile denimo tiste, razkrite junija 2013. Od kateregakoli podjetja (npr. iskalnika, družbenega omrežja ali ponudnika storitev v oblaku) bo odslej mogoče zahtevati, da najprej pridobi dovoljenje od nacionalnega organa za varstvo podatkov, šele nato lahko osebne podatke državljanov EU posreduje tretji državi. Podjetje bo moralo o zahtevku obvestiti tudi osebo, na katero se podatki nanašajo.


Odvračilne kazni

 

Podjetja, ki kršijo pravila, bodo doletele kazni v višini do 100 milijonov evrov oziroma do 5 odstotkov letnega prometa na svetovnem trgu. Evropska komisija je predlagala globe v višini do 1 milijona evrov ali do dveh odstotkov letnega prometa na svetovnem trgu.


Boljša zaščita na internetu

 

Z novimi pravili bo poskrbljeno tudi za boljšo zaščito podatkov na internetu. Vključujejo namreč pravico do izbrisa osebnih podatkov, nove omejitve pri "profiliranju" (poskusih analize ali napovedi uspešnosti osebe na delovnem mestu, njene ekonomske situacije, lokacije itd.) in obvezno uporabo jasnega in razumljivega jezika pri razlagi pravil o zasebnosti. Vsak ponudnik spletnih storitev bo moral pred obdelavo osebnih podatkov posameznika pridobiti njegovo prostovoljno in jasno dovoljenje ter zagotovilo, da je privolil na podlagi ustrezne obveščenosti o obdelavi.

 

Ozadje

 

Sveženj pravil o varstvu podatkov vsebuje splošno uredbo, ki obsega večino področja obdelave osebnih podatkov v EU, tako v javnem kot v zasebnem sektorju, ter direktivo, ki zajema obdelavo osebnih podatkov za namene preprečevanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanje kazenskih sankcij (kazenskega pregona).


Naslednji koraki

 

Evropski parlament je glasoval v prvi obravnavi zakonodajnega osnutka. Na ta način je združil doslej opravljeno delo, da ga bo lahko posredoval novoizvoljenemu parlamentu. S tem je novim poslancem, ki bodo izvoljeni maja, omogočil nadaljevanje doslej opravljenega dela.


Osnutek uredbe je bil sprejet 621 glasovi za, 10 glasovi proti in 22 vzdržanimi glasovi.


Osnutek direktive je bil potrjen s 371 glasovi za, 276 glasovi proti in 30 vzdržanimi glasovi.


Povezave