Uporaba mobilnih telefonov za klice, SMS sporočila in prenos podatkov naj med potovanjem v drugi državi EU ne stane več kot doma.- ©BELGAIMAGE/MASTERFILE/K.Finlay 

Ponudniki dostopa do spleta ne bodo smeli več blokirati ali upočasniti storitev, ki jih nudijo njihovi konkurenti, je zapisano v predlogih sprememb osnutka uredbe o enotnem trgu elektronskih komunikacij, ki so jih poslanci potrdili v četrtek. Podprli so tudi ukinitev stroškov gostovanja v mobilnem omrežju v drugi državi EU s 15. decembrom 2015.

"Današnje glasovanje je velik korak k okrepitvi enotnega trga elektronskih komunikacij," je dejala poročevalka Pilar dl Castillo Vera (ELS, Španija). "Dosegli smo zagotovila za odprtost in nevtralnost spleta, saj bodo uporabniki lahko uporabljali in ponujali aplikacije ter storitve po lastni izbiri, kar bo okrepilo splet kot osrednje orodje za povečanje konkurenčnosti, gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest, socialni razvoj in inovacije."


Njeno poročilo je Parlament sprejel s 534 glasovi za, 25 proti in 58 vzdržanimi glasovi.


Enak dostop do spleta za vse ponudnike storitev


Evropski poslanci želijo jasna pravila, ki bi telekomunikacijskim podjetjem preprečila upočasnitev ali blokiranje spletne povezave do storitev ali aplikacij konkurentov. Leta 2012 je Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije BEREC poročal o več ponudnikih dostopa do interneta, ki so blokirali ali upočasnili storitve, kot je skype.


Ponudniki dostopa do spleta bodo še vedno lahko ponujali specializirane storitve višje kakovosti, kot so video na zahtevo in shranjevanje podatkov v oblaku, če s tem ne povzročijo slabšega in zmanjšanega dostopa do spleta za ostale družbe ali storitve.


Poslanci so tudi skrajšali predlagani seznam "izjemnih" primerov, v katerih bi ponudniki dostopa do spleta še vedno smeli blokirati ali upočasniti internet. To naj bi bilo dovoljeno le za izvršitev sodnega naloga, za zagotovitev varnosti omrežja, ali za preprečitev izrednih preobremenitev. Ukrepi za upravljanje prometa na omrežju morajo biti po mnenju poslancev pregledni, nediskriminatorni in sorazmerni ter se ne bi smeli izvajati dlje, kot je potrebno

 

Parlament tudi poudarja, da mora biti dostop do spleta v skladu z načelom omrežne nevtralnosti, kar pomeni, da se ves spletni promet in storitve obravnavajo enakopravno, brez diskriminacije, omejitev ali motenj, ne glede na pošiljatelja, prejemnika, vrsto, vsebino, napravo, storitev ali aplikacijo.

 

Nič več stroškov gostovanja leta 2015

 

Evropski parlamentarci so podprli tudi dopolnilo o ukinitvi stroškov gostovanja (za klice, sporočila in mobilni internet) znotraj EU s 15. decembrom 2015. Če pa bi prihajalo do zlorab gostovanja, zakonodaja omogoča v izjemnih primerih vnovično obračunavanje stroškov.


Naslednji koraki


Parlament je s tem končal prvo branje zakonodajnega predloga, ki ga bodo naprej obravnavali poslanci novoizvoljenega sklica.

 

Soodločanje (običajni zakonodajni postopek), prva obravnava