Deli to stran: 

Provizije za plačila s karticami bodo omejene, kar bo v pomoč tako trgovcem kot kupcem. ©BELGAIMAGE/EASYFOTOSTOCK /T. Olson 

Višina medbančnih provizij za kartične plačilne transakcije, ki jih banke zaračunavajo trgovcem na drobno za obdelavo plačil kupcev, bo odslej omejena s skupno evropsko zakonodajo, ki jo je Parlament sprejel v torek. Omejitev naj bi veljala tako za čezmejna in domača kartična plačila, ter naj bi zmanjšala stroške za uporabnike.

"Ta zakonodaja bo skupaj s skorajšnjo direktivo o plačilnih storitvah vzpostavila enake konkurenčne pogoje za plačila po vsej Evropi. S tem se bo izboljšala preglednost provizij, spodbudila konkurenca in dala možnost tako trgovcem kot kupcem, da izberejo kartično shemo, ki jim ponuja najboljše pogoje," je ob sprejetju uredbe dejal poročevalec, španski poslanec Pablo Zalba (ELS). Parlament je zakonodajni predlog potrdil s glasovi 621 za, proti 26 in 29 vzdržanimi glasovi.


Pregledna pravila za omejitev provizij pri čezmejnih in domačih nakupih


• Najvišja dovoljena provizija za čezmejne transakcije s plačilnimi karticami ne sme presegati 0,2% vrednosti transakcije.


• Po petletnem prehodnem obdobju bo omejitev provizije na 0,2% vrednosti transakcije veljala tudi za domače transakcije. V prehodnem obdobju lahko države članice ponudnikom plačilnih storitev dovolijo, da uporabljajo tehtano povprečno medbančno provizijo, ki ne presega 0,2% letne povprečne vrednosti vseh domačih transakcij z debetno kartico v okviru vsake kartične sheme.


• Za manjše transakcije s plačilnimi karticami lahko države ponudnikom plačilnih storitev dovolijo uporabo medbančne provizije za posamezno transakcijo, ki ni višja od 0,05 EUR.


• Za transakcije s kreditno kartico bodo medbančne provizije omejene na 0,3% vrednosti transakcije. Države članice lahko za domače transakcije s kreditnimi karticami določijo nižjo omejitev.


Sedanje stanje


Provizije za kartične plačilne transakcije, ki jih banke trgovcev plačujejo bankam izdajateljicam kartic, so dokaj nepregledne in se med članicami Unije zelo razlikujejo. Poleg tega so ponekod predmet nacionalne zakonodaje, drugje pa upravnih odločb organov za nadzor konkurence.


Provizije zaračunavajo banke, vključene v kartične sheme, kot sta Visa in MasterCard (tako imenovane štiristranske sheme: banka izdajateljica, banka trgovca, trgovec in imetnik kartice), ki imajo večinski tržni delež. Trgovcem se medbančne provizije zaračunajo za vsako kartično plačilno transakcijo, zato ti te stroške vračunajo v ceno blaga ali storitev.


Nižji stroški za trgovce in kupce


Trgovci morajo zdaj pogosto sprejemati vse kartice pod pogoji, ki jih postavijo izdajatelji kartic. Nova pravila jim bodo omogočila, da bodo lahko sprejemali samo tiste kartice iz sheme, za katero se bodo odločili, ki imajo omejene provizije. V tem primeru bodo resda sprejemali manjši nabor kartic, vendar bodo z omejenimi provizijami nižji stroški tako za trgovce kot kupce.


Izjeme: komercialne kartice in tristranske kartične sheme


Pravila ne bodo veljala za tako imenovane tristranske kartične sheme, kot sta Diners in American Express (ki vključujejo samo eno banko), če je kartica izdana in obdelana v istem sistemu. Izvzete so tudi komercialne kartice, ki se uporabljajo samo za plačilo stroškov poslovanja.


Omejitev provizij ne velja za dvige gotovine na bankomatih.


Naslednji koraki


Po glasovanju v Parlamentu mora pravila uradno sprejeti še Svet ministrov. Zakonodaja se bo začela izvajati šest mesecev po objavi v Uradnem listu EU.

96,8 %  ; Tržni delež štiristranskih shem Visa in MasterCard na evropskem trgu.

Dejstva 
  • Transakcija s plačilno kartico je vsaka kartična transakcija, ki ni izvedena s kreditno kartico. 
  • Transakcija s kreditno kartico je vsaka kartična transakcija, ki se obračuna na določen datum. 
  • Komercialna kartica je plačilna kartica, ki se uporablja za plačilo poslovnih stroškov. 
  • Štiristranska kartična shema zajema banko izdajateljico, banko trgovca, trgovca in imetnika kartice. 
  • Tristranska kartična shema zajema samo eno banko - kartica je izdana in se obračuna znotraj iste sheme.