Države članice EU morajo izpolniti svoje obveznosti in sprejeti prosilce za azil iz Grčije in Italije, pri čemer imajo prednost mladoletniki brez spremstva.

Poslanci opozarjajo, da dogovor med državami članicami predvideva razselitev 160 tisoč prosilcev za azil iz Italije in Grčije do septembra letos, vendar je bilo doslej preseljenih le 18.770 oseb, kar je nekaj več kot 11 odstotkov vseh prosilcev, zato izražajo razočaranje, ker med državami ni zadostne solidarnosti in pripravljenosti na delitev odgovornosti.

Z resolucijo, ki so jo poslanci sprejeli s 398 glasovi za proti 134 in z 41 vzdržanimi glasovi, Evropski parlament poziva države članice, naj spoštujejo svoje zaveze in prednostno premestijo mladoletnike brez spremstva. Številne države uporabljajo zelo omejevalne in diskriminatorne pogoje, tako da na primer sprejemajo samo matere samohranilke ali izključujejo prosilce iz določenih držav, kot je Eritreja, ter izvajajo zelo obsežna varnostna preverjanja.

Doslej le Malta in Finska izpolnjujeta svoje obveznosti v skladu z načrtom. Bolgarija, Hrvaška in Slovaška so prevzele zelo majhno število prosilcev, Madžarska in Poljska pa še vedno nočeta sodelovati v sistemu. Slovenija je izpolnila približno tretjino svojih obveznosti.

Parlament še poudarja, da bodo morale države članice izpolnjevati obveznosti, tudi če do septembra ne dosežejo zastavljenega cilja in se zavzema, da bi shema ostala v veljavi do sprejetja prenovljene dublinske uredbe.

Zaradi begunske krize leta 2015 je Evropski svet takrat sprejel sklep o preselitvi 160 tisoč prosilcev za azil iz Italije in Grčije v druge države članice, kjer naj bi se obravnavale njihove prošnje.

Leto dni kasneje pa je Svet sprejel sklep, da naj bi se prej dogovorjena kvota znižala za 54.000 oseb, ki bi jih v EU sprejeli neposredno iz Turčije, kot je predvideval dogovor s to državo. Parlament je temu sklepu nasprotoval.

Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce je v Grčiji še vedno okoli 50 tisoč prosilcev za azil, v Italijo pa jih je samo leta 2016 prišlo več kot 180 tisoč.