Deli to stran: 

 • Zagotavljanje varstva potrošnikov, delavskih pravic, davčnih obveznosti in poštene konkurence
 • Nujnost jasne in uravnotežene strategije EU
 • Že 17 odstotkov evropskih potrošnikov uporablja storitve platform za sodelovanje
Največji sektor sodelovalnega gospodarstva glede na ustvarjeno trgovino je nudenje nastanitev. 

Evropa mora izkoristiti prednosti sodelovalnega gospodarstva, vendar hkrati tudi zagotavljati pošteno konkurenco in izpolnjevanje davčnih obveznosti ter varovati pravice delavcev.

V resoluciji, ki jo je sprejel v četrtek s 510 glasovi za, 60 proti in 48 vzdržanimi glasovi, Parlament poudarja nujnost odprave regulativnih sivih področij, saj ni vedno jasno, kateri evropski predpisi veljajo, kar vodi do velikih razlik med članicami zaradi nacionalnih, regionalnih in lokalnih predpisov ter sodne prakse, kar le še povečuje razdrobljenost enotnega trga. Gre za nove poslovne modele od zagotavljanja nastanitev (Airbnb), do prevozov (Uber) in storitev na domu.

 

Priporočila iz resolucije

 

 • Posamezniki in poklicni izvajalci storitev: določiti je treba učinkovita merila za razlikovanje med zasebniki, ki storitve opravljajo le občasno, in poklicnimi izvajalci storitev, s splošnimi načeli in merili na evropski, ter pragovi (npr. višina prihodkov) na nacionalni ravni;

 

 • Pravice potrošnikov: potrošniki morajo dobiti vse ustrezne informacije o veljavni pravni ureditvi za posamezno transakcijo, potrebna je večja jasnost o zaščitnih ukrepih v primeru sporov, sodelovalne platforme pa naj zagotovijo učinkovite sisteme za postopke pritožb;

 

 • Odgovornost: Komisija naj karseda hitro dodatno pojasni ureditve odgovornosti za sodelovalne platforme;

 

 • Pravice delavcev: zagotavljanje poštenih delovnih pogojev in zavarovanje pravic delavcev v sodelovalnih storitvah sta bistvenega pomena. Delavci bi morali tudi dobiti možnost, da bodo imeli koristi od prenosljivost ocen in pregledov, ki predstavljajo njihovo vrednost na digitalnem trgu;

 

 • Obdavčitev: za podjetja, ki zagotavljajo primerljive storitve, tako v tradicionalnem kot v sodelovalnem gospodarstvu, je treba uporabljati funkcionalno podobne davčne obveznosti. Razviti bi bilo treba učinkovite in inovativne rešitve za večje spoštovanje in izvrševanje davčnih predpisov, pri čemer bi morali pristojni davčni organi in sodelovalne platforme nujno sodelovati.

 

Parlament še poudarja, da je treba sodelovalno gospodarstvo regulirati tako, da se ga bo lajšalo in omogočalo, ne pa omejevalo. Države naj zagotovijo pravno varnost in ne obravnavajo sodelovalnega gospodarstva kot grožnje tradicionalnemu, zato poslanci v zvezi s tem obsojajo predpise nekaterih javnih organov, katerih namen je omejiti ponudbo turističnih nastanitev prek sodelovalnega gospodarstva.

Ozadje 
 • Glede na leta 2016 izvedeno raziskavo Evrobarometra je 17 odstotkov evropskih potrošnikov že uporabilo storitve sodelovalnega gospodarstva, 52 odstotkov pa jih je z njimi seznanjenih.  
 • Po ocenah Komisije je največji sektor sodelovalnega gospodarstva glede na ustvarjeno trgovino nudenje nastanitev, medtem ko je nudenje prevoza največji sektor po prihodkih na platformi.  
 • Nezakonodajna resolucija je odgovor Parlamenta na sporočilo Komisije o evropski agendi za sodelovalno gospodarstvo.