Deli to stran: 

  • Cena čezmejnih klicev znotraj EU omejena na 19 centov na minuto, sporočila na šest centov 
  • Primeren radiofrekvenčni spekter za 5G na voljo do leta 2020 
  • Obvezen sistem obveščanja o izrednih stanjih za mobilne telefone (»vzvraten sistem 112«) 

Poslanci so odobrili telekomunikacijski paket, ki omejuje cene klicev v EU, omogoča zelo hitra omrežja 5G do leta 2020 in vzpostavlja sistem nujnega obveščanja.

Evropski parlament je v sredo potrdil začasen dogovor, sklenjen junija s Svetom Evropske unije, o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (EZEK) s 584 glasovi za, 42 proti in 50 vzdržanimi ter o Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) s 590 glasovi za, 63 proti in 23 vzdržanimi.


Nova pravila bodo državljanom omogočila visokohitrostno povezljivost ter varne in dostopne klice znotraj EU, hkrati pa telekomunikacijskim operaterjem zagotovila potrebno predvidljivost za spodbujanje vlaganj v visokohitrostni internet.


Nižje cene, višja hitrost in boljša varnost za uporabnike pametnih telefonov


Strategija Gostuj kot doma (Roam Like at Home) je leta 2017 naredila konec stroškom gostovanja. Nova zakonodaja bo od 15. maja 2019 omejevala cene za klice v drugo državo EU na 19 centov, sporočila (SMS) pa na šest centov. Tako bodo lahko državljani ostali v stiku z ljubljenimi osebami tudi v času, ko bodo v drugih državah EU.


Dokument tudi bolje ščiti uporabnike pametnih telefonov, vključno z uporabniki storitev, ki temeljijo na spletu (npr. Skype in WhatsApp), in krepi varnostne zahteve, tudi šifriranje. Uvaja pravico do ohranitve enake telefonske številke do enega meseca po prenehanju pogodbe in pravico do vračila neuporabljenega predplačniškega kredita po prenehanju pogodbe, kot tudi kompenzacijo v primerih zamude in zlorab pri zamenjavi operaterja.


Države članice bodo morale olajšati uvedbo omrežij 5G tako, da bodo do leta 2020 dale na voljo primeren spekter. S tem bodo skušale doseči cilj EU 5G kažipota, ki predvideva da bo imelo do leta 2020 vsaj eno veliko mesto vsake članice EU omrežje 5G.


»Vzvraten sistem 112«


Če pride do izrednega stanja ali nesreče, morajo biti državljani z območja dogodka o tem obveščeni prek SMS-a ali mobilne aplikacije. Države članice bodo imele po začetku veljavnosti direktive na voljo 42 mesecev za uvedbo tega sistema.


Večja predvidljivost za telekomunikacijske operaterje


Da bi dosegla potrebno stopnjo vlaganj v infrastrukturo in omrežja 5G, nova zakonodaja ponuja boljšo predvidljivost za vlaganja ter spodbuja delitev tveganj in stroškov med telekomunikacijski operaterji.


Izjave


Pilar del Castillo Vera (EPP, Španija): »Zakonik daje operaterjem večjo predvidljivost investicijskega okolja, kar je ključno za razvoj 5G komunikacij.«


Dita Charanzová (ALDE, Češka): »Cenejši telefonski klici so zmaga za vse državljane EU, zakonik pa zagotavlja večjo zaščito vseh potrošnikov EU.«


Evžen Tošenovský (ECR, Češka): »Nova pravila, ki upravljajo BEREC, bodo omogočila prevzemanje novih odgovornosti, ki so mu ga naložila nova telekomunikacijska pravila.«


Naslednji koraki


Po končni potrditvi Sveta Evropske unije bodo države članice imele na voljo dve leti za prenos direktive v nacionalno zakonodajo. Omejitev cen bo začela veljati 15. maja 2019.