Deli to stran: 

 • Zaključki posebnega odbora, ustanovljenega za okrepitev boja proti davčnemu kriminalu na ravni EU in na globalni ravni 
 • Glasovanje plenarne skupščine zaokrožilo pred leto dni dolgo preiskavo 

Evropski parlament je v torek sprejel podroben načrt za pravičnejšo in učinkovitejšo obdavčitev ter spopadanje s finančnim kriminalom.

Priporočila, sprejeta s 505 glasovi za, 63 proti in 87 vzdržanimi, je pripravil posebni parlamentarni odbor za finančni kriminal, davčne utaje in izogibanje davkom (TAX3). Segajo od prenove sistema za spopadanje s finančnim kriminalom, davčnimi utajami in izogibanjem davkom, predvsem z izboljšanjem sodelovanja med različnimi vpletenimi oblastmi na vseh področjih, do vzpostavitve novih teles tako na ravni EU kot na svetovni ravni.


Številni rezultati in priporočila vključujejo naslednje:


 • Komisija bi morala takoj začeti delati na predlogu o ustanovitvi evropske finančne policije in finančne obveščevalne enote EU;
 • vzpostaviti bi bilo treba nadzorni organ EU za preprečevanje pranja denarja;
 • znotraj ZN bi bilo treba ustanoviti davčni organ na globalni ravni;
 • v državah članicah je pomanjkanje politične volje za spopad z davčnimi utajami/izogibanjem davkom in finančnim kriminalom;
 • sedem držav EU (Belgija, Ciper, Irska, Luksemburg, Madžarska, Malta in Nizozemska) kaže lastnosti davčnih oaz in olajšuje agresivno davčno načrtovanje;
 • zlate vizume in potne liste bi bilo treba odpraviti, pri čemer so še posebej izpostavljeni tisti iz Malte in Cipra zaradi pomanjkanja dolžne skrbnosti;
 • kritiko Danske, Finske, Irske in Švedske zaradi njihovega nasprotovanja davku na digitalne storitve;
 • goljufija CumEx je jasno pokazala, da so večstranske davčne konvencije boljše od dvostranskih;
 • žvižgači in preiskovalni novinarji bi morali biti mnogo bolje zaščiteni, ustanoviti bi bilo treba sklad EU za pomoč preiskovalnim novinarjem.

Tiskovna konferenca predsednika odbora Petra Ježka ter dveh soporočevalcev Luděka Niedermayerja in Jeppeja Kofoda je potekala ob 15.30 in si jo je bilo mogoče ogledati tu.


Izjave


Predsednik posebnega odbora Petr Ježek (ALDE, Češka): »Države članice ne storijo dovolj in Svet EU je več kot očitno najšibkejši člen v EU. Brez politične volje ne bo napredka. Evropejci si zaslužijo boljše.«


Soporočevalec Luděk Niedermayer (EPP, Češka): »Rastoča povezanost naših ekonomij, kot tudi digitalizacija ekonomije, morata biti naslovljeni bolj sistematično, saj vplivata na obdavčitev. Kljub temu morajo mnoga področja obdavčitve ostati v domeni držav članic, davkoplačevalci pa ne smejo biti deležni dodatne birokracije.«


Soporočevalec Jeppe Kofod (S&D, Danska): »To poročilo je rezultat najbolj izčrpnega dela Evropskega parlamenta na temo davčnih utaj in izogibanja davkov. V EU potrebujemo minimalno stopnjo davka na dobiček, konec davčne konkurence in otežitev vključitve umazanega denarja.«


Ozadje


Po neprekinjenih razkritjih v zadnjih petih letih (Luxleaks, panamski dokumenti, Football leaks in rajski dokumenti) se je Evropski parlament 1. marca 2018 odločil, da ustanovi posebni odbor za finančni kriminal, davčne utaje in izogibanje davkom (TAX3).


Poročilo, sprejeto danes, zaključuje leto dni trajajoči mandat odbora, v okviru katerega se je zvrstilo 18 zaslišanj o relevantnih temah, 10 izmenjav pogledov s finančnimi ministri in evropskimi komisarji ter štiri misije za ugotavljanje dejstev (ZDA, Isle of Man, Danska in Estonija ter Latvija).