Deli to stran: 

  • Najmanj 10 delovnih dni očetovskega dopusta, plačanega na ravni bolniškega dopusta 
  • Dva meseca plačanega neprenosljivega starševskega dopusta 
  • Pet dni letnega oskrbovalskega dopusta 
  • Prilagodljivi delovniki, vključno z delom od doma 
Work and life balance - ©AP Images/European Union-EP 

Parlament je v končnem glasovanju v četrtek sprejel nova pravila o očetovskem dopustu in neprenosljivem starševskem dopustu.

Direktiva, o kateri so se neformalno strinjali ministri EU, postavlja minimalne zahteve za vse države članice. Gre za prizadevanja, da bi spodbudili zastopanost žensk na trgu dela in okrepili vlogo očeta ali enakovrednega drugega starša v družini. To bi koristilo otrokom in družinskemu življenju, hkrati pa tudi bolj ustrezno odražalo družbene spremembe in spodbujalo enakost spolov.


Očetovski, starševski in oskrbovalski dopust


  • Podeljena je bila pravica do najmanj 10 delovnih dni plačanega očetovskega dopusta za očete in enakovredne druge starše (kjer so priznani v nacionalni zakonodaji) v času rojstva ali ob rojstvu mrtvega otroka. Ta dopust mora biti plačan vsaj v tolikšnem obsegu kot bolniški dopust.
  • Poslanci so prav tako dodali dva meseca neprenosljivega in plačanega starševskega dopusta. Ta dopust bi moral biti individualna pravica, ki bi ustvarila primerne pogoje za bolj uravnoteženo porazdelitev skrbniških odgovornosti znotraj družine.
  • Države članice bodo določile primerno raven plačila ali nadomestila za minimalno neprenosljivo obdobje starševskega dopusta, upoštevajoč, da ima starševski dopust pogosto za posledico izgubo dohodka v družini. Član družine z višjo plačo (to je pogosto moški) bi moral imeti možnost uporabe te pravice.
  • Države članice morajo ponuditi pet dni oskrbovalskega dopusta letno za delavce, ki zagotavljajo osebno nego sorodniku ali osebi, živeči v istem gospodinjstvu, z resnimi zdravstvenimi težavami ali starostno oslabelostjo.

Države članice, ki že zagotavljajo plačilo ali nadomestilo, vredno vsaj 65 % neto plače delavca, za vsaj šest mesecev starševskega dopusta za oba starša, bodo ta sistem lahko obdržale.


Prilagodljivi delavnik


Zaposleni starši in skrbniki bodo lahko prosili za prilagoditev svojega delavnika, vključno - kjer je to mogoče - z delom od doma ali s prilagodljivimi urniki. Pri obravnavi prošenj za fleksibilno delo bodo delodajalci upoštevali ne le svoje vire in operativno zmogljivost, temveč tudi posebne potrebe staršev invalidnih in dolgotrajno bolnih otrok ter staršev samohranilcev.


Izjava


Poročevalec David Casa (EPP, Malta): »Ta direktiva vlaga v večjo enakost spolov in boljšo porazdelitev odgovornosti. Ženske so trpele zaradi neenakosti, ki je vodila v razliko v plačah in pokojninah. Sedaj bodo imele podporo pri vstopu na trg dela in doseganju svojega polnega potenciala, medtem ko bodo očetje imeli večjo vlogo pri vzgoji otrok. Ta direktiva prinaša prednosti tudi za družinske člane, ki skrbijo za starejše generacije. Dobra je za moške, ženske, družine in gospodarstvo.«


Naslednji koraki


Besedilo je bilo sprejeto s 490 glasovi za, 82 proti in 48 vzdržanimi.


Direktiva bo stopila v veljavo dvajseti dan po objavi v Uradnem listu EU. Države članice bodo morale določila direktive v svojo nacionalno zakonodajo prenesti v treh letih.