Deli to stran: 

Mediji se lahko akreditirajo za spremljanje evropskih volitev iz Evropskega parlamenta.

Novinarji, ki želijo spremljati volitve neposredno iz Evropskega parlamenta v Bruslju, se lahko akreditirajo prek spleta. S posebno akreditacijo bodo lahko spremljali volilni večer, ki bo 26. maja, pa tudi volilno dogajanje v Evropskem parlamentu od 23. do 27. maja.

Prek spletnega obrazca se morajo akreditirati vsi novinarji, tudi tisti, ki so že imetniki akreditacije za spremljanje dela evropskih institucij (dopisniki). Za pridobitev akreditacije se lahko prijavijo do 13. maja, za to pa potrebujejo naslednje dokumente:

  • fotografijo (portretno, primerno za osebni dokument, v digitalnem formatu);
  • številko osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje) in podatek o roku njegove veljavnosti;
  • kopijo novinarske izkaznice ali potrdilo odgovornega urednika medija, iz katerega je jasno razvidno, da bo novinar opravljal delo v Evropskem parlamentu.

Da bi se v nedeljo, 26. maja, izognili čakalnim vrstam, lahko novinarji akreditacije dvignejo že od 20. maja v pisarni akreditacijskega centra v Bruslju (Paul-Henri Spaak building, Rue Wiertz).

Odpiralni čas pisarne za akreditacijo:

Ponedeljek, 20.24. maj: 08.0018.00

Sobota, 25. maj: 10.0018.00

Nedelja, 26. maj: 10.0023.00

Dodatne informacije glede pridobitve akreditacije prek spleta

Za dodelitev posebne akreditacije se morajo novinarji prijaviti prek spletne strani za registracijo, pod zavihkom »začasna akreditacija«. Zahtevek morajo predložiti za dneve, ko bodo želeli vstopiti v Parlament. Spletna stran je na voljo v treh jezikih: angleščini, francoščini in nemščini.

To novo orodje, ki bo na voljo tudi po evropskih volitvah, bo pospešilo in olajšalo postopek pridobivanja novinarskih akreditacij, omogočena bo tudi boljša zaščita osebnih podatkov. Ko je novinar registriran v sistemu, mu ne bo treba več vnašati podatkov. Svoje podatke bo lahko posodabljal in račun tudi zaprl.

Za zdaj lahko novinarji prek spletnega obrazca vnesejo samo zahteve za začasno akreditacijo.

Evropski parlament odobri medijsko akreditacijo novinarjem, televizijskim ekipam in fotografom, ki so izpolnili pogoje, določene v teh pravilih.

Parkiranje

V Evropskem parlamentu je za predstavnike medijev na voljo omejeno število parkirnih mest, ki bodo razdeljena glede na vrstni red prijav. Novinarji in ekipe, ki bodo prispeli z avtomobilom, lahko zaprosijo za parkirni prostor v zavihku za komentarje v prijavnem obrazcu. Do parkirišča lahko dostopajo z ulice Rue Belliard.