Služba za odnose z javnostmi 

Oddelek uradnega govorca odgovarja na poizvedbe, ki niso neposredno povezane s parlamentarnim zakonodajnim delom, in se odziva na dezinformacije o Parlamentu. Dejstva in informacije za ustrezen odziv posreduje tudi poslancem in uslužbencem. Oddelek vodi Marjory van den Broeke, ki je tudi namestnica uradnega govorca Evropskega parlamenta.