Krav på fördragsändring så att parlamentet kan besluta var det ska ha sitt säte 

Europaparlamentet bör ha rätt att själv bestämma var och när det ska sammanträda, säger ett betänkande som kammaren debatterar på tisdag och röstar om på onsdag. Parlamentets utskott för konstitutionella frågor har föreslagit att man bör se över EU:s fördrag så att parlamentet själv får bestämma var det ska ha sitt säte och hur man internt organiserar sitt arbete.

"Europaparlamentet skulle vara mer ändamålsenligt, kostnadseffektivt och miljövänligt om det hade ett enda säte" står det i texten som antogs av konstitutionsutskottet med 22 röster mot 4.

Enligt betänkandet är de årliga merkostnaderna för att parlamentets verksamhet bedrivs på olika platser(Bryssel, Strasbourg och Luxembourg) mellan 156 och 204 miljoner euro, vilket motsvarar tio procent av parlamentets budget.


#EPseat