Omröstning om budgetramen 2014-2020 och årsbudgeten för 2014  

På tisdag röstar parlamentet om EU:s budgetram för åren 2014-2020 och dagen därpå röstar ledamöterna om EU:s årsbudget för 2014. den 14 november antog parlamentets budgetutskott båda ärendena.

På tisdag röstar parlamentet om EU:s långtidsbudget, den fleråriga finansramen. Denna omröstning har skjutits upp flera gånger tidigare eftersom de krav som parlamentets ställde i sin resolution den 3 juli inte uppfylldes.


Nu har detta ordnats, det vill säga att det finns ett avtal om att åtgärda brist på betalningar under 2013, flera rättsliga grunder för fleråriga EU-program har överenskommits och det har skett framsteg på väg mot att inrätta en högnivågrupp om EU:s egna medel.

2014 års budget - översvämningsskador och brist på pengar löst


På onsdag röstar parlamentet om den provisoriska överenskommelsen som träffades med EU-ländernas ministerråd den 12 november om budgeten för 2014 - den första under nästa budgetram. I överenskommelsen ingår ändringsbudgetar för att åtgärda brister på betalningar under 2013 och kompensation till offren för de katastrofala översvämningarna och torkan under 2013. Budgeten för nästa år har också tagit med parlamentets prioriteter för 2014 när det gäller sysselsättning, forskning och innovation, gränshantering och humanitärt bistånd.


#EUbudget