Förhållandet mellan parlament och EU:s ledare inför EU-valet 

EU-ländernas stats- och regeringschefer, "Europeiska rådet", bör i god tid innan EU-valet göra klart på vilket sätt de tänker respektera de europeiska väljarnas val när de föreslår nästa ordförande för EU-kommissionen. Det skriver parlamentets konstitutionsutskott i en resolution som kammaren röstar om på torsdag.

Enligt EU:s fördrag är Europaparlamentet och Europeiska rådet gemensamt ansvariga för ett smidigt val av nästa ordförande för EU-kommissionen. Ledamöterna vill att Europeiska rådet innan valrörelsen drar igång tydligt tillkännager "hur det för sin egen del tänker följa de europeiska medborgarnas val i fråga om utnämningen av kommissionens ordförande". En kandidat ska, enligt fördraget, föreslås med hänsyn till resultatet av valet till parlamentet.


Debatt: onsdag 11 december

Omröstning: torsdag 12 december

Förfarande: icke-bindande resolution

Twitter #EP2014, #EP, @EUCO