EU-stöd till uppsagda blir kvar under 2014-2020 

Tack vare parlamentet kan EU:s stöd till personer som blivit av med jobbet fortsätta efter år 2013. Stödet ur EU:s så kallade globaliseringsfond kommer nu också att gå till nya grupper däribland egenföretagare och de som är tillfälligt anställda, enligt en provisorisk överenskommelse som nåtts mellan parlamentets sysselsättningsutskott och det litauiska ordförandeskapet. Om kammaren röstar ja börjar de nya reglerna gälla från 1 januari 2014.

Parlamentets förhandlare fick också igenom att globaliseringsfonden ska kunna ges till personer som blivit av med jobbet på grund av den ekonomiska krisen och inte bara till dem som drabbats av ökad globalisering. För att ett land ska kunna ansöka om stöd måste minst 500 personer blivit arbetslösa.


Fonden medfinansierar arbetsmarknadsåtgärder, exempelvis fortbildning eller coachning, och syftar till att hjälpa de arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden igen.


Debatt: tisdag 10 december

Omröstning: onsdag 11 december

Förfarande: medbeslutande