Avtal om tillfällig höjning av priset för utsläppsrätter 

Mer satsningar på metoder att minska utsläppen av växthusgaser är en väntad följd om man tillfälligt ställer in utauktioneringen av vissa utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem. På tisdag röstar parlamentet om ett system som gör det möjligt att ställa in vissa auktioner, men som samtidigt gör villkoren för detta strängare. Syftet är att återskapa den morotseffekt som det var tänkt att systemet skulle ha när det gäller minskade koldioxidutsläpp och begränsade klimatförändringar.

De nya villkoren föreslogs av parlamentet i somras och har nu godkänts av EU-ländernas ministrar. De går ut på att EU-kommissionen, i undantagsfall, kan justera tidpunkten för utsläppsauktionerna. Ett villkor för att få göra det är att man först gör en konsekvensbedömning som visar att det inte leder till att de berörda industrigrenarna utsätts för en betydande risk att företag utlokaliserar sin verksamhet utanför EU. EU-kommissionen kan bara göra en sådan justering under utsläppshandelssystemets tredje fas och bara för max 900 miljoner tillstånd.


Utsläppshandelssystemet (ibland kallat ETS efter engelskans the Emissions Trading System) är en marknad för utsläpp av koldioxid. Den skapades år 2005 och innebär ett utsläppstak som långsamt sänks. År 2020 kommer utsläppen från de branscher som omfattas av systemet bli 21 procent lägre än år 2005.


Omröstning: tisdag 10 december

Förfarande: medbeslutande

Presskonferens: tisdag 10 december kl 14.00

Twitter: #EUETS #backloading #co2