Stryp riskerna för skatteflykt 

Ledamöterna antar sin ståndpunkt om planer på att fler sorters inkomster ska ingå i EU-ländernas automatiska utbyte av skatteuppgifter. EU-kommissionen har föreslagit att EU-länderna från och med år 2017 automatiskt ska dela uppgifter om inkomster från utdelningar, kapitalvinster och behållningar på konton. På onsdag röstar parlamentet om detta förslag och dagen därpå debatterar de den senaste utvecklingen i kampen mot skatteflykt.

EU-regler som träder i kraft vid årsskiftet kräver redan att EU-länderna ska dela "tillgänglig" information med varandra. Dit hör exempelvis inkomster från arbete, direktörsarvoden, livförsäkringar, pensioner och fastighetsinnehav.


Debatt: tisdag 10 december

Omröstning: onsdag 11 december

Förfarande: samråd

Twitter: #taxfraud #taxevasion