Bedrägeri på finansmarknaderna - brottslingar riskerar minst fyra års fängelse 

De värsta fallen av finansmarknadsbrott, som insiderhandel, ska i hela EU kunna leda till minst fyra års fängelse enligt ett lagförslag som parlamentet tar ställning till på tisdag. Målet är att få tillbaka förtroendet för finansmarknaderna och öka skyddet för investerarna. Det finns redan en provisorisk överenskommelse mellan parlamentet och EU-ländernas ministerråd om hur reglerna ska se ut.

Lagförslaget öppnar upp för strängare straff, däribland fängelse, för allvarliga fall av marknadsmissbruk som insiderhandel, otillbörlig marknadspåverkan och olagligt röjande av insiderinformation.


För att se till att dessa straff gäller i hela EU måste alla EU-länder se till att deras domstolar kan döma till maxstraff på minst fyra års fängelse för de allvarligaste fallen av insiderbrott, otillbörlig marknadspåverkan och minst två år för olagligt röjande av insiderinformation.


Enligt de nya reglerna ska domstolarna behandla insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan, liksom anstiftan, medhjälp och försök till dessa, som brott. Även försök att bryta mot finansmarknadsreglerna ska kunna behandlas som ett brott.


Debatt och omröstning: tisdag 4 februari

Förfarande: medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande), överenskommelse i första läsningen

Presskonferens: tisdag 4 februari kl 15:30

Twitter: #criminalsanctions, #financialmarket, #fraud