EU:s budget 2015 och 2014 - slutomröstning 

På onsdag väntas parlamentet anta EU:s budget för nästa år och tilläggsbudgetar för 2014. Den 8 december enades parlamentets och ministerrådets förhandlare om en kompromiss. Denna kompromiss måste formellt antas av rådet (på fredag) och sedan av parlamentets budgetutskott (på måndag) innan den slutligen kan antas i kammaren.

Parlamentet har under förhandlingarna i första hand försökt se till att räkningar från företag, organisationer och institutioner i EU-länderna blir betalda.


Sedan 2010 har EU alltmer hamnat efter med betalningen av sina räkningar och skjutit upp en del till budgetåret efter. Det har lett till både problem för dem som EU skrivit kontrakt med och till att varje nytt budgetår startat med att pengar måste gå till att betala förra årets kvarvarande räkningar. Parlamentets förhandlare såg till att fyra miljarder euro tillförs till årets budget för att betala de mest brådskande räkningarna.


Parlamentet insisterade på att kommissionen ska ta fram en betalningsplan som tydligt definierar en hållbar nivå för utestående skulder och lovar åtgärder för att minska eftersläpningen.


När det gäller nästa års budget lyckades parlamentet säkerställa mer pengar till små och medelstora företag, utbildningsprogram som Erasmus+, forskning och till EU:s humanitära arbete.


Budgetöverenskommelsen innehåller också pengar till dem som drabbats av naturkatastrofer som översvämning, isbildning och jordbävningar under 2013-2014.


Debatt: tisdag 16 december
Omröstning: onsdag 17 december
Förfarande: budgetförfarande
Presskonferens: onsdag 17 december kl 14:30
#EUbudget #Council @EP_Budgets