Utnämnande av Europeiska ombudsmannen 

Parlamentet utser Europeiska ombudsmannen i en sluten omröstning på tisdag. Europeiska ombudsmannens uppdrag är att undersöka klagomål om administrativa missförhållanden i alla EU:s institutioner och organ. Den sittande ombudsmannen Emily O'Reilly från Irland är den enda kandidaten för perioden 2014-2019.

Emily O’Reilly valdes 3 juli 2013 sedan hennes föregångare Nikiforos Diamandouros (Grekland), gick i pension.


År 2014 registrerades 2 420 klagomål och sammanlagt 23 245 personer fick hjälp av ombudsmannen.


Omröstning: tisdag 16 december
Förfarande: val av ombudsmannen
Presskonferens: efter omröstningen
#EUOmbudsman #emilyoReilly @EUombudsman