Bör Palestina erkännas som stat - omröstning 

På onsdag röstar parlamentet om sin officiella ståndpunkt i frågan om Palestina bör erkännas som stat eller inte.

Ledamöterna debatterade frågan redan förra månaden tillsammans med EU:s höga utrikesrepresentant Federica Mogherini.


Debatt: onsdag 26 november
Omröstning: onsdag 17 december
Förfarande: uttalande av höga utrikesrepresentanten (med resolution)
#Palestine