Omröstning om EU:s associationsavtal med Georgien 

På tisdag väntas parlamentet ge sitt samtycke till associationsavtalet mellan EU och Georgien. Avtalet innebär att parterna närmar sig politiskt och integreras ekonomiskt, bland annat genom att de öppnar upp sina respektive marknader för varandra.

Avtalet är det tredje, efter dem med Ukraina och Moldavien, i en ny generations associationsavtal som Europaparlamentet ratificerar.


På torsdag röstar parlamentet också om en resolution om utvecklingen Abchazien och Sydossetien och om relationerna med Ryssland.


Debatt: onsdag 17 december

Omröstning: torsdag 18 december

Förfarande: godkännandeförfarande samt icke bindande resolution

#Georgia #AssociationAgreement