Debatt om CIA:s användning av tortyr och EU-ländernas roll 

Den amerikanska senatens avslöjanden om att USA:s underrättelsetjänst CIA efter terrorattacken den 11 september 2001 använt tortyr och andra omänskliga eller förnedrande metoder mot internerade personer är temat för en debatt i kammaren på onsdag kl 15. Ledamöterna väntas också ta upp olika EU-länders eventuella inblandning.

År 2006 inrättade parlamentet ett tillfälligt undersökningsutskott för att utreda CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar.


I utskottets slutbetänkande, som antogs 14 februari 2007, beklagade parlamentet flera EU-länders passivitet inför olagliga CIA-verksamheter.


CIA:s program för "extraordinära överlämnanden" innebar, enligt betänkandet, "i de flesta fall" placering i isoleringscell och tortyr. Detta bekräftades av de offer eller företrädare för offer som vittnade i undersökningsutskottet.


I februari väntas parlamentet anta en resolution om frågan.


Debatt: onsdag 17 december
Omröstning: februari 2015 (tbc)
#CIA #TortureReport