EU bör ha en proaktiv migrationsstrategi 

Europaparlamentets idéer om hur man ska förhindra fler dödsfall i Medelhavet och arbeta fram en gemensam EU-strategi för migration finns beskrivna i ett resolutionsförslag som ledamöterna tar ställning till på onsdag. Där föreslås bland annat att man ska se till att EU-länderna är solidariska och delar ansvaret rättvist sinsemellan, ekonomiskt stöd till sökning och räddning till havs, att man inrättar säkra och lagliga asylvägar samt krafttag mot människosmugglare.

Resolutionsförslaget antogs av utskottet för medborgerliga rättigheter den 11 december. Hela kammaren debatterade migration den 25 november.


Uppskattningsvis 22 000 människor har förlorat livet i Medelhavet under de senaste 26 åren.


Representanter från ministerrådet och EU-kommissionen kommer att inbjudas till en debatt på onsdag om den nya Khartoum-processen, där EU, länderna på Afrikas horn och transitländer för irreguljär migration träffas för att diskutera människohandel och människosmuggling.


Det var EU:s nya utrikeschef Federica Mogherini som inledde samtalen den 28 november, då hon sjösatte "Initiativet avseende migrationsvägarna Afrikas horn–EU" som har som mål att ta fram en politisk ram för migrationsåtgärder under de kommande åren.


Debatt: tisdag 25 november och onsdag 17 december

Omröstning: onsdag 17 december

Förfarande: uttalande av rådet och kommissionen (med resolution)

#migration #asylum #fundamentalrights #Frontex #Triton