Övriga ärenden på dagordningen 

Ett antal andra ärenden behandlas också under veckans plenarsammanträde.

• Debatt om ekonomisk styrning (tisdag)
• 35,5 miljoner euro i EU-stöd till arbetslösa i Frankrike, Polen, Italien och Grekland (omröstning tisdag)
• Ta bort tullar på frukt från Moldavien (debatt tisdag, omröstning onsdag)
• 126,7 miljoner euro till offer för naturkatastrofer i Italien, Grekland, Slovenien, Serbien, Kroatien och Bulgarien (omröstning onsdag)
• Bankunionen - omröstning om ledamöter i den gemensamma resolutionsnämnden (omröstning onsdagtisdag)
• Oljesand - omröstning om regler för bränslekvalitet (debatt och omröstning onsdag)
• Stålindustrin - krav på ny industripolitik (omröstning onsdag)
• EU:s säkerhetsstrategi bör fokusera på nya hot (debatt tisdag, omröstning onsdag)
• Mänskliga rättigheter och demokrati: förföljelse av opposition i Venezuela, fallet Biram Dah Abeid i Mauretanien och fallet Amin mekki Medani i Sudan (debatt och omröstning torsdag)


För mer information om dessa, se den engelska versionen av Sessionsinfo.