Vanliga frågor som ställs till Europaparlamentets talesmannatjänst 

 

Hur arbetar Europaparlamentets ledamöter? Hur mycket tjänar de? Vilka utgifter har de? Svaren på dessa och andra vanliga frågor om Europaparlamentets arbetsmetoder och löpande utgifter hittar du i här där vi tar upp vanliga frågor.

Denna sammanfattning innehåller bred information om hur parlamentet fungerar till vardags. Frågorna uppdateras regelbundet för att innehålla svar på tillfälliga eller ofta återkommande frågor från media.

En förteckning över kontaktuppgifter till talespersonen och presstjänsten finns här: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf