Vanliga frågor som ställs till Europaparlamentets talesmannatjänst 

 

Denna sammanfattning innehåller bred information om hur parlamentet fungerar till vardags. Frågorna uppdateras regelbundet för att innehålla svar på tillfälliga eller ofta återkommande frågor från media


En förteckning över kontaktuppgifter till talespersonen och presstjänsten finns här: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf